Smärtfylld väntan på centralstationerna

Blir du sur för att tåget är försenat eller för att du inte vet när nästa tåg kommer att avgå? Föreställ dig då väntan för de 750 personer som just nu går runt och väntar på ett nytt liv.

Det är idag 750 personer i Sverige som väntar på en transplantation av att nytt organ. Ingen av dessa vet hur länge de kommer att behöva vänta eller OM de kommer att överleva tiden på väntelistan. Vissa personer behöver vänta mellan tre till fyra år medan andra inte överlever. Det är en väldigt jobbig situation som är fylld av ovisshet, rädsla och osäkerhet. Det är påfrestande både psykiskt och fysiskt då man blir sämre och sämre ju längre väntan är.

När man står på en väntelista vet man inte heller i vilken turordning som operationen kommer att ske då detta är beroende på vem som matchar donatorn bäst i kombination med den som är i störst behov av transplantationen för att överleva. Man behöver därför konstant vara beredd på att sjukvården kanske ringer idag eller så kanske de aldrig ringer…

MOD- Mer organdonation, som kämpar för alla de som står på en väntelista idag och i framtiden har gjort en ny kampanj för att upplysa allmänheten om vikten av organdonation. Kampanjen består av att lyfta fram 14 verkliga personer som idag står på väntelistan. Vissa väntar på en njure och andra på ett hjärta. Vissa är äldre och andra är yngre. Vissa har väntat en lång tid och andra har väntat en kort tid. Kampanjen speglar därmed situationen på väntelistan i Sverige idag.

”Jag känner mig som en Duracell kanin”, säger Patrik Markos med ett leende som medverkar i kampanjen och som väntat på ett hjärta i nästan två år. Han har under sin väntan behövt operera in en pump för att cirkulera blodet då hans hjärta är för svagt för att klara av detta själv. Patrik är glad över att kunna medverka i kampanjen för att nå ut till fler om frågan om organdonation.

Kampanjen är framtagen tillsammans med Wonderleap & Eight och finns för närvarande på Malmö centralstation. Ambitionen med kampanjen är att lyfta fram frågan om organdonation i ett sammanhang där folk är vana att vänta. Vi vet alla hur det kan vara att vänta på ett tåg, men vi har svårt att föreställa oss hur det kan vara att vänta på ett nytt liv, säger Peter Carstedt, grundare MOD. Vår förhoppning med kampanjen är att fler skall ta ställning för organdonation medans de väntar på sitt tåg. Det tar endast några sekunder och det kan rädda livet på upp till åtta personer.

Fakta om organdonation i Sverige

I Sverige är vi väldigt duktiga på transplantationer och de som transplanteras kan leva ett fullt normalt och vanligt liv efteråt. Problemet är att för att kunna transplantera så är vi beroende av organdonatorer och dessa räcker inte till för att fylla det behov om finns. När man jämför Sverige med andra länder i Europa så ligger vi i mitten med ca 15 donatorer per miljon invånare och i fjol var det endast 151 donatorer under hela året.

Under 2013 så transplanterades 749 personer i Sverige. Detta är möjligt då en donator kan rädda upp till åtta liv.

Säg JA till organdonation, idag

Alla sätt är likvärdiga. Det är den senast uttryckta viljan som gäller.


För mer information, vänligen kontakta:

Peter Carstedt, Grundare, 46(0)70-2004028, peter@merorgandonation.se

Martha Ehlin, Grundare, 46(0)73-6929914, martha@merorgandonation.se
Taggar:

Om oss

MOD är en organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan för att öka kunskapen och förståelsen kring organdonation hos allmänheten, så att fler aktivt säger JA! till organdonation. MOD arbetar även för att förnya det politiska regelverket, och organisationen och tydligheten inom sjukvården, för att på så sätt minska köerna för de som väntar på en transplantation.

Media

Media

Citat

Ambitionen med kampanjen är att lyfta fram frågan om organdonation i ett sammanhang där folk är vana att vänta. Vi vet alla hur det kan vara att vänta på ett tåg, men vi har svårt att föreställa oss hur det kan vara att vänta på ett nytt liv.
Peter Carstedt, grundare MOD- Mer organdonation
Vi tycker att det är ett utmärkt tillfälle att registrera sig när man ändå står och väntar på tåget. Det tar faktiskt bara knappt en minut
Ida Backman, Copywriter Wonderleap & Eight
Jag känner mig som en Duracell kanin
Patrik Markos, väntar på ett nytt hjärta