Beatrice Ask utsedd till ny talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor

Moderaterna har i dag utsett Beatrice Ask till talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor. I en värld där det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet blir dessa frågor allt viktigare. Sverige behöver ett effektivt civilförsvar och en civil beredskap som stärker samhällets motståndskraft både i freds- och krigstid.

Det militära försvaret och det civila försvaret utgör tillsammans Sveriges totalförsvar. Det civila försvaret har som främsta uppgift att säkerställaatt den viktigaste samhällsverksamheten fungerar under höjd beredskap och krig. Det kan till handla om allt från att trygga dricksvatten- och livsmedelsförsörjningen till att upprätthålla sjukvård och transportsystem.

Beatrice Ask kommer att, som talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor, ha i uppgift dels att företräda partiet utåt, dels att leda arbetet med att utveckla partiets politik på området. Ask kommer arbeta med hur civilförsvaret kan stärkas, den civila beredskapen samt delta aktivt i samhällsdebatten för att belysa vikten av dessa frågor. 

- Beredskapen i samhället måste stärkas och bli mer robust. Det finns viktiga kunskaper och erfarenheter runt om i landet som behöver tas till vara. Inte minst bland människor som är engagerade i civila organisationer, säger Beatrice Ask.

Beatrice Ask har en lång och gedigen erfarenhet av frågor som rör civilförsvaret och civilberedskap. Ask var tidigare justitieminister i Alliansregeringen under två mandatperioder, mellan 2006 och 2014. Därefter ledde Ask riksdagens arbete i frågor som rör lag och ordning i egenskap av ordförande för justitieutskottet, under perioden 2014-2017. Sedan hösten 2017 är Beatrice Ask ordförande i konstitutionsutskottet. 

Under 2017 har Ask, som en av Moderaternas ledamöter i Försvarsberedningen, också deltagit i arbetet med att lämna förslag om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret för perioden 2021-2025. Ask är därtill ledamot av Krigsdelegationen, vilken vid behov kan ersätta riksdagen om Sverige är i krig eller krigsfara. Innan hon tillträdde som justitieminister har Beatrice Ask bland annat varit skolminister, riksdagsledamot, borgarråd i Stockholms stad och ordförande för Moderata ungdomsförbundet. 

Kontakt:
Charlie Levin Forsberg
Pressekreterare
Mobil: 0725672283

Prenumerera