En bättre start i livet – insatser för socialt utsatta barn

Report this content

I dag presenterade Ulf Kristersson ett samlat paket för att fler barn i Sverige ska få en bättre start i livet. Det handlar bland annat om en utökad rätt till förskola, en stärkt socialtjänst, insatser för unga som hamnat i kriminalitet, mer undervisningstid i skolan samt ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin.

- Sverige är ett fantastiskt land för barn att växa upp i, men även här finns det barn som har det svårt. Det kan handla om att växa upp med föräldrar som aldrig lyckas försörja sig själva, att man på grund av problem hemma misslyckas i skolan eller att psykisk ohälsa hindrar en från att leva det liv man vill. Samhället måste fånga upp och stötta dessa barn, säger Ulf Kristersson.

- När problemen dessutom går i arv till nästa generation är det ett dubbelt misslyckande för samhället. Inte ett enda barn borde känna hopplöshet redan innan livet tagit fart på allvar, fortsätter Kristersson.

- Därför presenterar Moderaterna ett reformpaket för att både förebygga problem och hjälpa redan utsatta barn. Det handlar om satsningar på skolan, socialtjänsten, och ungdomspsykiatrin, men också om att unga kriminella ska fångas upp tidigt av rätt instanser så att de inte fortsätter sin kriminella bana och skadar andra, avslutar Kristersson.

 

Delar av Moderaternas föreslagna insatser för socialt utsatta barn: 

Skola och förskola.

 • Utökad rätt till förskola till 30 timmar per vecka för barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller är arbetslösa.
 • Bättre tillsyn av fristående förskolor.
 • En timme mer i undervisningstid – varje dag.
 • Obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter.
 • Socialtjänsten ska, i samverkan med skola, följa och stödja placerade barns skolresultat.
 • Fler karriärtjänster i utanförskapsområden.

Familjehem och socialtjänst.

 • Professionalisera familjehemmen och jourhemmen.
 • Möjliggör fler vårdnadsöverflyttningar och fler nationella adoptioner.
 • En ny socialtjänstlag och stor bidragsreform.
 • Bättre villkor för socialtjänstens medarbetare – på väg mot legitimation.

Psykisk ohälsa.

 • Korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa.
 • Fördubbla anslagen till den nationella expertfunktionen för suicidprevention.
 • Bättre tillgång till elevhälsan.

Unga som begår brott

 • En särskild enhet inom Kriminalvården ska ansvara för unga som begått våldsbrott och andra grova brott.
 • Förbättra möjligheten till snabba åtgärder för unga lagöverträdare.
 • Inför särskilda ungdomsdomstolar.
 • Fler sociala insatsgrupper.
 • Sekretessbrytande bestämmelser för bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis.

Kontakt: pressekreterare Andreas Hamrin, 072-544 94 74, andreas.hamrin@riksdagen.se

Taggar:

Prenumerera