• news.cision.com/
  • Moderaterna/
  • M, L och KD begär att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget om ensamkommande

M, L och KD begär att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget om ensamkommande

Report this content

Sverige behöver en genomtänkt och hållbar migrations- och integrationspolitik. Därför stödjer Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd för gymnasiestudier för vissa ensamkommande ungdomar.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kommer att begära att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig över förslaget vid finansutskottets sammanträde torsdag den 3 maj.

- Förslaget är inte bara olyckligt i sak utan brister även i form, vilket framgår av den tunga kritik som såväl remissinstanser som Lagrådet framfört, säger Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) 

- Lagrådet går så långt som att tala om att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Trots det har regeringen bortsett från stora delar av Lagrådets skarpa kritik, säger Svantesson.

- Mycket talar för att finansutskottet bör erbjuda Lagrådet yttra sig även över förslaget, inte minst mot bakgrund av den kritiserade beredningen och hur förslaget utformats vad gäller bland annat likabehandling, säger Svantesson. 

Lagrådet har i sitt yttrande påpekat att det finns delar i förlaget som över huvud taget inte har varit föremål för någon godtagbar beredning. Det kan bland annat mot den bakgrunden finnas behov av att inhämta ytterligare upplysningar från Migrationsverket under beredningen av förslaget i riksdagen.

Kontakt

Charlie Levin, presskontakt M
Adam Alfredsson, presskontakt L 
Mia Widell, presskontakt KD

Prenumerera