Moderaterna avslutar intern utredning om riksdagsledamoten Hanif Bali

Report this content
Moderaterna har haft en utredning rörande riksdagsledamoten Hanif Bali. Fallet gäller hans kontakt med en person som vid tillfället var 16 år. Syftet med utredningen har varit att ta reda på vad som har hänt.

Så snart uppgifter om fallet nådde partiet inledde vi en utredning. Den pausades i samband med att vi uppmanade den berörda personen och hennes vårdnadshavare att göra en polisanmälan. Detta då flera uppgifter som förekommit i ärendet var av det slaget att de borde prövas rättsligt, snarare än i en intern utredning. 

Vi har sedan tagit del av åklagarens beslut - förundersökningen har lagts ned utan att Hanif Bali har kallats till förhör. Det finns inga misstankar om att Hanif Bali har gjort något brottsligt.

I det aktuella fallet har de inblandade personerna lämnat delvis olika uppgifter om vad som har hänt, och på flera väsentliga punkter står ord mot ord. Detta gör det svårt att dra säkra slutsatser om vad som förekommit.

Oavsett vilken version som stämmer finns inslag i Hanif Balis agerande som förtjänar kritik. Det är klart att Hanif Bali borde ha avbrutit kontakten tidigare, vilket han själv också har konstaterat offentligt. Vidare framgår av Moderaternas etiska policy och kandidatförsäkran att en förtroendevald är skyldig att informera partiet om han eller hon kan hamna i en situation som innebär att förtroendet kan ifrågasättas. Hanif Bali informerade inte partiet om denna händelse när den inträffade - det borde han ha gjort. 

- Med detta avslutar Moderaterna sin utredning i det aktuella fallet, säger Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.

 
Kontakt:
Niklas Gillström
Presschef
072-206 15 40

Prenumerera