Moderaterna sätter jobben i fokus i Almedalen 2013

Under Moderaternas dag i Almedalen, onsdagen den 3 juli, anordnas en rad seminarier i Almedalsparken med fokus på hur vi som parti har förnyats och hur Sverige förändras och utvecklas. Hur kan vi ytterligare uppmuntra jobbskapande över hela landet? Hur ska vi ta fortsatt ansvar för en trygg gemensam välfärd? Inom vilka framtidsbranscher finns de nya jobben? Torsdagen den 4 juli arrangerar Moderaterna ett ekonomisk-politiskt seminarium. Samma dag är det även Alliansdag, med seminarium där ordförandena för de gemensamma politiska arbetsgrupperna, partisekreterarna och ungdomsordförandena deltar.

Onsdag 3 juli: Moderaterna  

10:00 - 16:00 äger seminarierna nedan rum i Moderaternas tält i Almedalen:

10:00-11:00 Fler jobb i hela Sverige

En arbetslinje som omfattar alla måste även ta hänsyn till lokala villkor och behov. Jobb behövs i hela Sverige. Det finns goda lokala exempel på framgångsrikt jobbskapande över hela landet. Vilka är framgångsfaktorerna, och vad kan politiken ytterligare göra för att uppmuntra nya företag?

Deltagare: Kent Persson, partisekreterare (M), Pigge Werkelin, företagare, Elisabeth Thand-Ringqvist, VD företagarna

Moderator: Stefan Wramner, förbundsordförande (M) Gotland

11:00-12:00 Hur ska fler unga välja viktiga välfärdsjobb?

Välfärden står inför många utmaningar och rekryteringsbehovet är omfattande under åren framöver. Vad behöver göras för att fler unga ska söka sig till välfärdsyrken? Hur kan aktörer inom välfärden, såväl kommunala som fristående, bli mer attraktiva arbetsgivare?

Deltagare: Peter Norman, Finansmarknads- och kommunminister (M), Sineva Riebrio, ordförande Vårdförbundet, Annelie Nordström, ordförande Kommunal, Oscar Lundin, grundare Ung Omsorg

Moderator: Erik Bengtzboe, ordförande MUF

12:00-13:00 Sverige behöver fler kvinnliga chefer och ledare

Fler kvinnor behövs på ledande positioner i samhället. Nya Moderaterna ska ligga i framkant när det gäller att motverka osakliga löneskillnader, glastak och en könssegregerad arbetsmarknad. Vad kan vi göra för att få fler kvinnor i ledande positioner och som företagare?  

Deltagare : Anna Kinberg Batra, gruppledare (M), Eva Nordmark ordförande TCO, Fredrik Hillelson VD Novare, Sarah McPhee, VD SPP, Erik Ljungberg, Scania

Moderator: Sofia Falk, grundare Wiminvest  

13:00 Pressträff med statsminister Fredrik Reinfeldt

Plats: Restaurang Kalas, Skeppsbron 8, Visby hamn  

OBS! Medtag presslegitimation  

För mer information kontakta:

Presschef Roberta Alenius, 0702-70 72 17

Pressekreterare Markus Friberg, 0702-61 30 84

Pressekreterare Daniel Valiollahi, 0722-25 45 47  

13:00-14:00 Har paddan tagit över? Hur ska fler unga börja läsa?

Många i yngre generationer läser mindre. Det riskerar att skapa svårigheter längre fram i livet. Hur kan vi tillsammans öka läsandet, och kan modern teknik hjälpa till?

Deltagare: Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister (M), Tomas Tobé, riksdagsledamot (M),  Marie Bosson Rydell, förskollärare, barnboksförfattare, Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande Lärarförbundet

Moderator: Cecilia Magnusson (M)  

14:00-15:00 Gamla kläder är det nya Second hand och vintage har utvecklats från subkultur till bred popularitet.

Att köpa kläder som någon annan tröttnat på är både miljösmart och modernt. Hur ser utvecklingen ut framåt och kan politiken hjälpa till?  

Deltagare: Johan Hultberg, riksdagledamot (M), Christian Quaglia, Grundare Judiths, Ingela Holmertz, Nationell chef Röda Korset , Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen, Jenny Pedersén, PR Manager, Tradera/eBay Sweden

Moderator: Jenny Petersson, riksdagsledamot (M)  

15:00-16:00 Nya säkerhetshot - nytt försvar Säkerhetsläget för Sverige och Norden är under förändring.

Samtidigt har det svenska försvaret utvecklats och moderniserats. Vad finns för nya säkerhetsrisker, och hur är situationen med grannländerna runt Östersjön? Vilka krav ställer det på oss?  

Deltagare: Carl Bildt, utrikesminister (M),  Karin Enström, försvarsminister (M)

Moderator: Cecilia Widegren, ordförande Försvarsberedningen, riksdagsledamot (M)  

Mer info om varje seminarium finns på Almedalsguidens hemsida.  

19:00 Tal av Fredrik Reinfeldt, Almedalsparken

Torsdag 4 juli: Alliansdag  

10:30 – 12:00 Moderaternas ekonomiska seminarium: Fler vägar till jobb

Plats: Stora kongresshallen, Wisby Strand   Seminariet inleds av finansminister Anders Borg (M), följt av Annelie Nordström Förbundsordförande Kommunal, Cecilia Löfgreen Kommunstyrelsens ordförande Järfälla kommun samt Juhana Vartiainen Generaldirektör finska statens ekonomiska forskningscentral Vatt.

Moderator: Anna Kinberg Batra (M), Ordförande för Riksdagens finansutskott.  

Seminariet kommer även att webbsändas på moderat.se  

För mer information kontakta:

Pressekreterare Caroline Karlsson, 0727-44 23 30

Pressekreterare Petter Larsson, 0722-31 52 50

Alliansseminarium, Hästgatan 13

14:00 – 14:45 Paneldiskussion ungdomsförbundsordförandena: Ungas perspektiv i Allianspolitiken

Vad ska framtidens reformer ha för innehåll för att attrahera dagens unga? Och hur ser framtiden ut för ungdomsförbunden? Alliansens ungdomsförbundsordföranden diskuterar utmaningar framåt.

Deltagare: Erik Bengtzboe (M),  Linda Nordlund (FP), Hanna Wagenius (C) och Sara Skyttedal (KD)

Moderator: Widar Andersson

15:15 - 16:00 Paneldiskussion partisekreterarna: Tillsammans mot 2014

Under panelsamtalet kommer partisekreterarna gemensamt berätta om arbetet med att stärka och utveckla Alliansen, för att åter möta väljarna tillsammans i valet 2014. Precis som 2006 och 2010 kommer Alliansen även denna gång gå till val med ett gemensamt och fullt finansierat valmanifest. Utgångspunkten är att fortsatt ta ansvar för hela Sverige och att göra Sverige till ett ännu bättre land att leva i. Om hur vägen dit ser ut kommer partisekreterarna berätta mer om.

Deltagare: Kent Persson (M), Nina Larsson (FP), Michael Arthursson (C), Acko Ankarberg Johansson (KD)

Moderator: Widar Andersson

16:00 – 16:45 Paneldiskussion arbetsgruppsordförande: Vi tar oss an Sveriges framtidsutmaningar gemensamt

Alliansen har vunnit två val, genomfört viktiga skattelättnader för människor som arbetar, förbättrat företagsklimatet, brutit med det växande utanförskapet och tagit ansvar för Sverige genom en internationell finans- och skuldkris. I småländska Maramö tillsattes i februari fem arbetsgrupper som kommer att utveckla Alliansens politik inför valet 2014. Under panelsamtalet kommer arbetsgruppsordförandena berätta mer om vägen framåt.

Deltagare: Anders Borg (M), Beatrice Ask (M), Maria Arnholm (FP), Lena Ek (C), Maria Larsson (KD)

Moderator: Widar Andersson

17:00 – 19:00 Alliansmingel med smoothies och snittar, Hästgatan 13 Anmälan: alliansmingel@kristdemokraterna.se

Välkomna!

Kontakt:

Moderaternas pressjour 0736-82 80 00  

Anna Charlotta Johansson Presschef 0703-563032  

Anna Lööf Pressekreterare 0736-828131  

Jesper Wigardt Pressekreterare 0727-158194  

Rasmus Löwenmo Pressekreterare 0725-727434    

Följ oss även i sociala medier för att få kontinuerliga uppdateringar om allt som händer runt Nya Moderaterna under Almedalsveckan! Vi finns på:  

Facebook: Nya Moderaterna

Twitter: @nya_moderaterna

Instagram: @nyamoderaterna

Yotube: moderat.se  

Taggar:

Prenumerera