Moderaternas vallöfte för en bättre skola med mer undervisningstid

Report this content

Moderaterna presenterar i dag tre centrala vallöften för en bättre grundskola: En timme mer i undervisningstid per dag, två tredjedelar av undervisningstiden i lågstadiet ska läggas på svenska och matematik, samt satsningar på obligatorisk läxhjälp och lovskola.

– Elever i svensk skola har betydligt mindre undervisningstid än elever i andra jämförbara länder. Vi ser också att fokus på viktiga baskunskaper som att läsa, skriva och räkna måste öka. Därför går Moderaterna till val på att öka undervisningstiden med en timme mer per dag, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

– En bra skola är något av det viktigaste för att fler ska få en hoppfull framtid. Förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten igenom. Vi vill därför lösa problemen i skolan och se till att öka kunskaperna hos alla elever, säger Ulf Kristersson.

– Kunskap kräver egna ansträngningar från eleverna, men varje elev ska också ges stöd för att nå kunskapsmålen. Därför vill vi att det ska vara en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årkurs 4 till 9 och för alla elever som riskerar att halka efter i årskurs 6 till 9 så ska det finnas lovskola och en chans att komma i kapp, säger Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M).

Vallöften för en bättre grundskola:

  • En timme mer i undervisningstid per dag

Som ett första steg i att se till att elever i Sverige får mer undervisningstid vill Moderaterna att skoldagarna utökas med en timme per dag, med start i lågstadiet. Med vår satsning kommer Sverige upp till OECD-genomsnittet vad gäller obligatorisk undervisningstid. Samtidigt vill vi frigöra tid för lärarna att lägga på undervisning genom lärarassistenter som avlastar lärarna i det administrativa arbetet.

  • Två tredjedelar av undervisningstiden i lågstadiet ska läggas på svenska och matematik

Undervisningstiden behöver öka i alla ämnen i lågstadiet, men främst bör utökningen ske i svenska och matematik, eftersom det viktigaste målet med lågstadiets läroplan är att eleverna ska lära sig läsa, skriva och räkna. I dag utgör svenska och matematik lite mer än hälften av timplanen för grundskolan. Moderaterna vill utöka detta så att svenska och matematik utgör två tredjedelar av undervisningen på lågstadiet. Det innebär att tre av de fem nya undervisningstimmarna som vi vill införa per vecka ska avsättas till svenska och matematik.

  • Obligatorisk läxhjälp och lovskola 

Moderaterna vill att obligatorisk läxhjälp införs, det vill säga en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årkurs 4 till 9. Moderaterna vill också utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till årskurs 9. Lovskolan ska vara obligatorisk för alla elever som i dessa årskurser inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet.

Kontakt: Cherine Khalil, presschef, 072-238 22 81

Dokument & länkar