Ulrika Karlsson (M) granskar flyktingsituationen i Jordanien

Moderata riksdagsledamoten och andre vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (IPU), Ulrika Karlsson, är en av sju parlamentariker i världen som utsetts att granska den syriska flyktingsituationen. På onsdag åker delegationen till Jordanien för att besöka flyktinglägret Zaatri med ca 170 000 registrerade flyktingar, för att besöka syriska flyktingar utanför lägret inne i städer, samt möten med regering och parlamentariker. Över en miljon människor beräknas ha flytt från Syrien till andra länder i Mellanöstern och Nordafrika. Många av dessa bor i flyktingläger från vilka vi möts av rapporter om mycket dåliga förhållanden. Ulrika Karlsson åker till Jordanien för att träffa syriska flyktingar och för att följa upp larmrapporter om bland annat ett lavinartat ökat antal våldtäkter, brist på tillgång till skola, brist på säkerhet och rättsväsende, samt bristande tillgång till sanitära möjligheter.

Situationen för de syriska flyktingarna är ansträngd och rapporter förmedlar att situationen förvärras. Sammanlagt har 1.6 miljoner människor flytt Syrien och sökt asyl i andra länder samtidigt som det finns ca 2 miljoner människor på flykt inne i Syrien. UNCHR uppskattar att det totala antalet externa syriska flyktingar kan komma att uppgå till så många som 3.5 miljoner vid årets slut.

Ulrika Karlsson är sedan 2012 andre vice ordförande i den svenska parlamentariska delegationen. I IPU är Ulrika Karlsson invald i Kommittén för Humanitära Rättigheter och i Kommittén för Världens Kvinnliga Parlamentariker. I Moderaterna ansvarar Ulrika Karlsson för frågor som rör FN, Mellanöstern och Nordafrika, samt demokrati och mänskliga rättigheter.

IPU delegationen kommer tillsammans med UNHCR att besöka syriska flyktingar som bor både i flyktingläger och i urbana miljöer. Vidare kommer delegationen att träffa regeringsmedlemmar och parlamentariker i Jordanien. Delegationen träffar bland annat premiärminister Abdullah Ensour, inrikesminister Hussein Majali, utrikesminister Nasser Juda, talman i representanthuset Sa’ad Hayel Srour och president i senaten Taher Al-Masri.

Ulrika Karlsson kommer under sitt besök att fokusera på kvinnor och barns situation. Förutom att många flyktingar lider brist på livsmedel och tillgång vårdinrättningar, har antalet våldtäkter och andra brott eskalerat i frånvaron av ett fungerande rättsystem eller polisväsende.

– Flyktingarna är i princip rättslösa. Övergrepp sker utan att gärningsmän riskerar att bli straffade. Det finns rapporter om att antalet våldtäkter eskalerar. Ca 80 procent av dem som anlänt till Zaatari är kvinnor och barn. Min uppgift är dels att övervaka läget och dels att lyfta de mest utsattas situation, säger Ulrika Karlsson.

Barn i krig är särskilt utsatta. Barnäktenskap blir också vanligare och det finns även skäl att tro att en det förekommer handel med barnbrudar där fattiga syriska familjer erbjuds en för dem generös ”hemgift” för sin dotter. Många barn är också ensamma och faller lätt offer för vuxna som vill utnyttja dem. Utan anhöriga eller någon som vakar över dem faller många offer för människohandel.

– Det är svårt att sia om dessa barns framtid. En del kanske hamnar på bordeller, används som slavarbetare eller ” försvinner spårlöst”. Det finns ingen som har koll på dessa barn öde, Därför anser jag att det är oerhört angeläget att lyfta frågan, menar Ulrika Karlsson.

Ulrika Karlsson kommer att vara i Jordanien mellan onsdagen den 26 juni och lördagen den 29 juni.

Program

Tuesday, 25 June 2013

Arrival of Delegation members

Dinner:                              Working dinner with Committee members at hotel

Wednesday, 26 June 2013

Camp-based Syrian refugees – Zaatri Refugee Camp

9:00am (TBC)                    Briefing with the UNHCR Representative at UNHCR Amman on the situation of Syrian refugees in Jordan and neighbouring countries

10am                                  Departure for Zaatri Refugee Camp

11.30am                             Briefing by Senior Field Coordinator at Zaatri Camp

12.45pm                             Opportunity for conversation with Syrian Refugees in Zaatri Camp

1.15pm                               Tour of the camp

3.30pm                               Pick-up and transfer to the hotel

Thursday, 27 June 2013

10 am                                 Speaker of the House of Representatives

11 am                                 Prime minister

12 noon                              President of the senate

1 pm                                   Minister of Interior

2 pm                                   Minister of foreign affairs 

Friday, 28 June 2013

Syrian refugees in urban locations

9am                                    Visit to registration facilities in Amman

10am                                  Two home visits to Syrian refugees OR Visit to refugees in Irbid

12pm                                  Debrief meeting of IHL Committee

Saturday 29 June

Depart Amman

UNHCR Focal   Points for the Mission:In Geneva:Mr José Riera, Special Adviser to the   Director of International ProtectionTel: + 41 22 739   7684Mobile: +41 79 249   3452riera@unhcr.orgIn Amman:Ms Aoife McDonnellExternal Relations DepartmentTel: +962 6 5502030mcdonnel@unhcr.orgMs Tala KattanExternal Relations DepartmentTel: +962 6 5502030 ext. 2455kattan@unhcr.org Inter-Parliamentary   Union/Committee to Promote Respect of International Humanitarian Law:Members of the IPU DelegationIHL Committee:
  1. Mr.   Andi Anzhar Cakra Wijaya, MP (Indonesia)   President of the IHL Committee
  2. Mr. Phiraphan Phalusuk, MP, Thailand
  3. Ms. Gabriela Cuevas Barrón, Senator, Mexico
  4. Ms. Ulrika Karlsson, MP, Sweden
  5. Mr. Emmanuel Dombo, MP,   Uganda
  6. Ms. Marwa Osman Gaknoun, MP. Sudan
The Committee will be accompagnied by Senator Samar   Haj Hassan, Jordan.Members of the IPU Secretariat:
  1. Mr Anders Johnsson, Secretary General, IPU
  2. Ms Kareen Jabre, Secretary, IPU, IHL Committee
  3. Ms Norah Babic, Secretary, Emergency item Committee
UNHCR Offices   in Amman05,Abdul Kareem Al-Azzeh StreetDeir GhbarAmmanTel: +962 6 550 2030 Hotel hosting   the IPU DelegationInter-Continental   Hotel
Jordanian   Parliament Focal Points in Amman Jordanian   Parliament Addresses

För mer information kontakta:

Ulrika Karlsson

+46(0)70-827 28 28

E-post: ulrika.karlsson@riksdagen.se

Taggar:

Prenumerera