Garanterad barnförsäkring – även för prematurfödda barn

Nu lanserar Moderna Försäkringar en ny innovativ gravidförsäkring som garanterar att ditt barn kan få en barnförsäkring, oavsett om det uppstår komplikationer vid förlossningen eller om barnet föds med en allvarlig sjukdom som t ex medfött hjärtfel. Lösningen – barnförsäkringen tecknas innan barnet är fött.  

Försäkringsmarknaden erbjuder sedan gammalt gravidförsäkringar och barnförsäkringar av varierande slag. Barnförsäkringar kan normalt tecknas först när barnet är fött och då prövas barnets hälsotillstånd genom att föräldrarna fyller i en hälsodeklaration. Hälsoprövningen innebär att barnet i värsta fall inte kan få en barnförsäkring på grund av komplikationer vid förlossningen eller att de har fötts med en allvarlig skada eller sjukdom. Moderna lanserar nu en ny innovativ gravidförsäkring som innebär att föräldrarna får ett erbjudande om att teckna en barnförsäkring redan under graviditeten utan att fylla i en hälsodeklaration. Det eliminerar risken att inte kunna teckna en barnförsäkring när barnet är fött.

- Vi tycker att alla barn ska ha rätt att få en barnförsäkring och har därför tagit fram en helt ny typ av gravidförsäkring så föräldrar nu slipper oroa sig för om man kan teckna en barnförsäkring eller inte, säger Tove Stål på Moderna Försäkringar, och fortsätter;

- När vi har pratat med blivande mödrar är många positiva till att teckna en försäkring innan barnet är fött om det kan ge barnet ett bättre och mer omfattande skydd än om försäkringen tecknas när barnet är utskrivet från BB. Det har varit ett viktigt riktmärke för oss när vi har utvecklat produkten.

Begränsningar i barnförsäkringar är vanliga och hälsodeklarationer är ofta ett gissel att fylla i, men också viktiga för att kunna göra en korrekt hälsobedömning av barnet. Sjukdomshistorik kan i värsta fall leda till att barnet inte får ett försäkringsskydd alls, t ex om barnet drabbats av syrebrist eller har andningsstörningar som kan vara vanligt om barnet fötts för tidigt. Dessa barn kan även gå miste om ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador som de kan drabbas av i framtiden, t ex diabetes.

- Vi har tagit fasta på att hitta en lösning som ska möjliggöra att fler barn ska kunna få en Barnförsäkring Medium hos Moderna Försäkringar. Just det faktum att barn med medfödda sjukdomar och skador även kan undantas försäkringsskydd för helt andra sjukdomar eller skador än de medfödda är något som vi vill råda bot på, säger Tove Stål.

Tecknar du en barnförsäkring hos Moderna under graviditeten slipper du fylla i hälsodeklarationen för ditt barn men vi kommer ändå ta hänsyn till läkarkontrollen som görs av ditt barn innan ni skrivs ut från BB, neonatal eller hemsjukvård när vi ska se till försäkringsomfattningen. Det är först dagen efter utskrivningen som sjukdelen i barnförsäkringen börjar gälla och de sjukdomar och skador som eventuellt upptäcks innan dess kan därför påverka ditt barns försäkringsskydd.

Hur tecknas försäkringen och när börjar den gälla?
Moderna Försäkringars erbjuder både Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large och de kan tecknas när som helst under graviditeten. Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter att försäkring tecknas, dock tidigast i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkring Large börjar gälla dagen efter att försäkringen betalas, dock tidigast i graviditetsvecka 22. Erbjudande om barnförsäkring skickas per post och når försäkringstagaren cirka två veckor före beräknat förlossningsdatum. Om du har Gravidförsäkring Gratis måste barnförsäkringen betalas innan barnet är fött. Om du har en Gravidförsäkring Large måste barnförsäkringen betalas innan barnet är 14 dagar. Om ditt barn föds för tidigt, måste du själv ringa vår kundservice inom 14 dagar från födseln och teckna barnförsäkringen om du har Gravidförsäkring Large.

Modernas 
Gravidförsäkring Gratis
Modernas 
Gravidförsäkring Large
Modernas 
Barnförsäkring 
Medium
Gäller tidigast från Graviditetsvecka 22 Graviditetsvecka 22 Olycksfallsdelen gäller från födseln. Sjukdelen gäller fr.o.m att barnet är utskrivet från BB/neonatal/hemsjukvård.
Barnförsäkring erbjuds från Erbjudandet når försäkringstagaren ca två veckor   innan beräknat förlossningsdatum Erbjudandet når försäkringstagaren ca två veckor innan beräknat förlossningsdatum, föräldern kan dock kontakta Moderna om barnet föds före detta datum X
För att barnförsäkring ska kunna tecknas under graviditet krävs: Barnförsäkringen ska vara betald innan barnet föds Barnförsäkringen ska vara tecknad innan barnet är 14 dagar gammalt X
Försäkringen ersätter om barnet föds med   Downs syndrom Nej Ja, ett engångsbelopp Nej
Försäkringen ersätter om barnet får ett hjärtfel som upptäcks redan på BB Nej Ja Nej
Försäkringen ersätter om den gravida   drabbas av allvarlig blodförlust i samband med förlossningen Nej Ja Nej
Försäkringen ersätter om barnet får   diabetes vid 2 års ålder Nej Nej Ja
Försäkringen ersätter om barnet drabbas av en olycksfallsskada när det är 2 månader gammalt Ja Ja Ja


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, PR- och kommunikationsansvarig Moderna Försäkringar
E-post: tove.stal@modernaforsakringar.se
Telefon: 0709-429401

Om Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Taggar:

Om oss

Om Moderna Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Media

Media

Dokument & länkar