Moderna Företag & Industri årets sakförsäkringsbolag 2015 i CMA Researchs årliga undersökning

Moderna får det högsta helhetsbetyget av alla bolag i CMA Researchs årliga undersökning bland försäkringsförmedlare. I samband med resultatet tituleras Moderna som "Förmedlarnas val 2015" och blir därmed årets sakförsäkringsbolag.

CMA Research genomför årligen en rikstäckande branschundersökning riktad till försäkringsförmedlare inom både livförsäkring och sakförsäkring, där de får bedöma de försäkringsbolag som de samarbetar med. Moderna har flera år i rad haft en topplacering inom kategorin sakförsäkring, men i år får Moderna högsta betyget och tituleras som "Förmedlarnas val 2015".

- Vi har de senaste åren jobbat framgångsrikt med vår kultur och våra processer, och självklart att lyssna på våra förmedlare. Det gläder mig att resultatet syns hos förmedlare som är vår kanal utåt, säger Uffe Gertz Johansson, affärsområdeschef för Moderna Företag & Industri.

Syftet med undersökningen är att få ett omfattande underlag om hur försäkringsbolagen och deras produkter uppfattas av försäkringsförmedlare inom olika kategorier, som service, relation, image, offerthantering och smidig skadereglering. Moderna Företag & Industri har stärkt sin position bland förmedlare inom alla nämnda kategorier.

- Vi kommer fortsätta jobba aktivt med att lyssna på vad förmedlarna önskar, och detta bland annat genom vårt Advisory Board som vi genomför en gång i kvartalet tillsammans med förmedlare, säger Uffe Gertz Johansson.

CMA har genomfört telefonintervjuer med 150 slumpmässigt utvalda förmedlare inom sakförsäkring. Intervjuerna har genomförts under vecka 22-33 2015. Bolag med många förmedlare har fått större representativitet i urvalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uffe Gertz Johansson
Affärsområdeschef, Moderna Företag & Industri
Tel: 46 8 684 123 54
Mobil: 073 707 32 14
E-post: ulf.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Om Moderna 
Moderna är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner.
I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Netviq, Bilsport & MC och Moderna Trygghetsförsäkringar. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Om Moderna Företag & Industri
Moderna Företag & Industri försäkrar allt från små och medelstora företag till stora, internationella koncerner. Vi är passionerade försäkringsgivare och skadereglerare som levererar skräddarsydda försäkringslösningar
och dedikerade skadereglerare utifrån varje företags unika behov. Läs mer på www.modernaforsakringar.se/foretagindustri

Taggar:

Om oss

Om Moderna Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Media

Media

Dokument & länkar