Moderna Försäkringar och Akademikerförsäkring förbättrar villkoren för studenter och arbetslösa

Moderna Försäkringar och Akademikerförsäkring förstärker sitt långvariga samarbete genom ett förbättrat helhetserbjudande till medlemmarna.

– Vi har samarbetat med Akademikerförsäkring i över tio år och nu förstärker vi samarbetet ytterligare. Akademikerförsäkringar är en mycket viktig partner för oss och vi är oerhört glada över att samarbetet fortsätter i den här riktningen, säger Pernilla Henkow, försäljningschef partner på Moderna Försäkringar. 

Med start under sommaren kommer medlemmarna, förutom en mer omfattande hemprodukt, att få möjlighet till ersättning vid ofrivillig arbetslöshet. Även studenthemprodukten har setts över och anpassats till den aktuella målgruppen. 

– Vi har förbättrat vårt erbjudande men också förbättrat skyddet för utvalda medlemsgrupper så som arbetslösa och studenter som är en extra utsatt medlemsgrupp. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya erbjudanden och förbättringar för våra medlemmar, säger Ingmar Norrefjord, vd på Akademikerförsäkring.

Ändringarna gäller från och med juli och augusti.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pernilla Henkow, försäljningschef partner på Moderna Försäkringar
E-post: pernilla.henkow@modernaforsakringar.se
Telefon: 070-719 93 97

Ingmar Norrefjord, vd på Akademikerförsäkring
E-post: ino@akademikerforsakring.se
Telefon: 070-760 43 79

Anders Gillstedt, vice vd på Akademikerförsäkring
E-post: agi@akademikerforsakring.se
Telefon: 070-688 77 51

Om Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Om Akademikerförsäkring
Akademikerförsäkring förmedlar gruppförsäkringar till medlemmar i Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter. Verksamheten ägs av Akademikertjänst som i sin tur ägs av samma förbund vars medlemmar de försäkrar.

Om oss

Om Moderna Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Dokument & länkar