Moderna köper Skandias verksamhet inom barnförsäkring

Moderna och Skandia har ingått ett avtal där Moderna förvärvar Skandias verksamhet inom barnförsäkring, vuxen olycksfallsförsäkring samt gravidförsäkring. Förvärvet är i linje med Modernas strategi och stärker Modernas position på den svenska försäkringsmarknaden.

De produkter som ingår i transaktionen är barnförsäkringar, vuxen olycksfallsförsäkringar, samt gravidförsäkringar. Bruttopremieintäkten för portföljen är cirka 250 miljoner kronor för 2014 och rör cirka 150 000 försäkringsavtal. I samband med affären ingår Moderna även ett distributionssamarbete med Skandia gällande berörda produkter.

– Förvärvet av Skandias barnförsäkringar och vuxen olycksfallsförsäkringar stärker Modernas position på den svenska försäkringsmarknaden. Genom övertagandet får vi en ännu starkare marknadsposition inom barnförsäkring, vilket är ett mycket intressant nischsegment. Vi kommer att fortsätta att erbjuda attraktiva produkter till konkurrenskraftiga priser och med tiden vidareutveckla dessa försäkringar till förmån för befintliga och nya kunder, på samma sätt som Skandia och Moderna har gjort i många år, säger Per Fornander, VD Moderna Försäkringar.

– Vårt breda erbjudande är ett starkt skäl för våra kunder att välja Skandia, och något vi ska värna, säger Bengt-Åke Fagerman, Skandias koncernchef. Samtidigt är vårt uppdrag att optimera verksamheten och fokusera på vår kärnaffär – sparande. Vi ska skapa största möjliga värde för våra kunder som äger oss och vi ser stora fördelar med att både erbjuda produkter i egen regi och i samarbete med annan part. Vad gäller våra barn- och olycksfallsförsäkringar har vi i Moderna Försäkringar funnit ett samarbete med en trygg och stabil aktör. Kunderna kommer även framöver att ha en försäkringsgivare med stort engagemang och moderna lösningar.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från berörda myndigheter och förväntas slutföras under första halvåret 2016. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Kunderna behöver inte agera på något sätt i och med övergången utan behåller sin försäkring. De kommer att få vidare information i samband med att affären realiseras. 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Fornander, VD Moderna Försäkringar
Tel: 08-684 12 001
E-post: per.fornander@modernaforsakringar.se

Tove Stål, PR- och kommunikationsansvarig Moderna Försäkringar
Tel: 0709 42 94 01
E-post: tove.stal@modernaforsakringar.se

Om Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på 582 miljarder kronor och 2 600 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Om Moderna Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Dokument & länkar