Moderna lanserar cyberförsäkring i samarbete med Charles Taylor

Cyberangrepp mot företags datorer, molntjänster och mobila enheter ökar lavinartat. Nu lanserar Moderna Företag & Industri en cyberförsäkring med incidentberedskap och skadehantering i samarbete med Charles Taylor, ledande inom cyberskadereglering – Vi anses vara det försäkringsbolag som är mest innovativt bland förmedlare och denna produkt ligger helt i linje med detta, säger Johan Hedenstedt, Underwriter inom Ansvarsavdelningen på Moderna Företag & Industri.

I takt med ökad digitalisering och ökat krav att hantera cyberangrepp erbjuder Moderna Företag & Industri en cyberförsäkring. Produkten vänder sig i första hand till små och medelstora företag, men kan även anpassas till stora internationella företag.

- Vi har tittat på det försäkringsbehov som svenska företag har i ett samhälle som styrs mer och mer av digitalisering. Resultatet är ett svenskt villkor som ger den beredskap och försäkringsskydd som företag behöver, säger Johan Hedenstedt, produktansvarig och Underwriter inom Ansvarsavdelningen på Moderna Företag & Industri. 

Skadehanteringen kommer skötas av Charles Taylor, ledande inom skadereglering av cyberskador. Vid misstanke om skada får kunder ta del av ett nätverk av experter inom olika kompetensområden. Samtliga skador följs upp av Moderna Företag & Industri.

- Vi har valt vår samarbetspartner Charles Taylor med omsorg och de har de kvaliteter vi på Moderna värdesätter: kompetens och service. Via sitt upparbetade nätverk av experter kan de tillhandahålla de tjänster som krävs, dygnet runt året runt, i varje skadeärende, säger Lisa Berglund, internationell skadereglerare och delansvarig i produktframtagandet på Moderna Företag & Industri.

Produkten erbjuds från och med 12 oktober. Som Moderna Företag & Industris andra produkter erbjuds cyberförsäkringen enbart via försäkringsförmedlare.

Kontakt och mer information
Johan Hedenstedt, Underwriter Liability & Client Coordinator
072-394 32 23 johan.hedenstedt@modernaforsakringar.se

Om Moderna Försäkringar - Företag & Industri
Moderna Försäkringar - Företag & Industri, försäkrar allt från små och medelstora företag till stora, internationella koncerner. Vi är passionerade försäkringsgivare och skadereglerare som levererar skräddarsydda försäkringslösningar och dedikerade skadereglerare utifrån varje företags unika behov.

Taggar:

Om oss

Om Moderna Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

Media

Media

Dokument & länkar