Beslut om nyemission i Modul 1

Report this content

Beslut om nyemission i Modul 1 Styrelsen i Modul 1 Data AB föreslog idag en extra bolagsstämma att besluta om dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission. Emissionerna kommer att tillföra bolaget 24 - 30 mkr i ett första steg. Företrädesemissionen avses bli garanterad till 100 % av nuvarande större aktieägare samt ytterligare garanter. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag. Vidare fattade stämman beslut om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Detta kan, i ett andra steg (andra halvåret 2003), tillföra bolaget ytterligare c:a 20 mkr. Ett prospekt förväntas bli klart i slutet av februari 2003. För ytterligare information, kontakta: Torsten Möller, Styrelseordförande 08-568 411 40 070-311 01 40 torsten.moller@modul1.se Lars Lindtorp, VD 08-568 411 20 070-311 01 20 lars.lindtorp@modul1.se Modul 1 Data AB Modul 1 är ett IT-konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00800/wkr0002.pdf

Dokument & länkar