Förlikning

Report this content

Modul 1 Data har idag förlikat en tvist med en kund. Tvisten, som har sin upprinnelsei en tänkt leverans av ett system år 2000, medför en tillkommande kostnad om 3 mkr. Styrelsens målsättning, som den angavs i delårsrapporten 2002-10-30, med en kassalikviditet om 130% och en soliditet om 40% att uppnås under fjärde kvartalet kvarstår. Vid frågor kontakta: Lars Lindtorp, VD 08-568 411 20 070-311 01 20 lars.lindtorp@modul1.se Torsten Möller, Styrelseordförande 08-568 411 40 070-311 01 40 torsten.moller@modul1.se Modul 1 Data AB Modul 1 utvecklar och underhåller IT-lösningar som stöder våra kunders affärsverksamhet. Modul 1 Data har, förutom konsultverksamhet i Stockholm, fyra specialistbolag och regionkontor. Specialistbolagen är newmedia.se, Modul 1 Systech, Modul 1 Energi och Canovia Consulting. Modul 1 grundades 1991 och noterades 1997 på Stockholms fondbörs' O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT01050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar