Modul 1 fullserviceleverantör till AstraZeneca

Report this content

Modul 1 blir fullserviceleverantör till AstraZeneca Modul 1 Data AB har tecknat ett ramavtal med AstraZeneca som löper över 2 år med möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar samtliga AstraZeneca:s verksamheter i Sverige. Modul 1 levererar redan idag IT-tjänster till AstraZeneca inom ett flertal områden. Avtalet är av stor betydelse för Modul 1. AstraZeneca verkar inom en bransch som styrs av hårda kvalitetskrav. Att AstraZeneca väljer Modul 1 tar vi som ett tecken på att AstraZeneca anser oss vara en leverantör som kan uppfylla dessa krav. "-Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med AstraZeneca" säger Lars Lindtorp, VD för Modul 1 Data AB. Modul 1 är starka inom området kvalitetssäkring och test. Vi har inom detta område satsat på att paketera tjänster från krav till förvaltning och byggt detta på tre hörnstenar: kompetens, metodik och verktygsstöd. Modul 1 satsar på uppbyggnad av kompetens inom läkemedelsindustri, bl a genom ett egenutvecklat kompetensutvecklingsprogram för vår personal. Vid frågor kontakta: Lars Lindtorp 08-568 411 20 070-311 01 20 lars.lindtorp@modul1.se Gunilla Zandin 08-568 410 81 070-311 00 81 gunilla.zandin@modul1.se Modul 1 Data AB Modul 1 utvecklar och underhåller IT-lösningar som stöder våra kunders affärs-verksamhet. Modul 1 Data har, förutom konsultverksamhet i Stockholm, fyra specialistbolag och tre regionkontor; newmedia.se, Modul 1Systech, Modul 1 Energi och Canovia Consulting samt regionkontoren Syd, Väst och Nord. Modul 1 grundades 1991 och noterades 1997 på Stockholms fondbörs' O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar