Nyemission i Modul 1

Report this content

Nyemission i Modul 1 Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 januari 2003, har styrelsen i Modul 1 Data AB(publ), ("Modul 1"), vid dagens möte beslutat om nyemissioner med följande villkor; Företrädesemission För två innehavda aktier i Modul 1 kommer aktieägarna att erhålla 1 uniträtt. Varje uniträtt berättigar till teckning av två nya aktier i Modul 1 för 1 kr per aktie samt en teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna 1 ny aktie för 1,25 kr per aktie mellan den 3 november till den 12 november 2003. Om alla uniträtter utnyttjas för teckning kommer bolaget att tillföras ca 24 mkr före emissionskostnader. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kommer bolaget att tillföras ytterligare 15 mkr i höst. Riktad emission Styrelsen har även beslutat erbjuda utomstående investerare att teckna 6 miljoner aktier och 3 miljoner teckningsoptioner på samma villkor som i företrädesemissionen. Om alla i den riktade emissionen erbjudna aktierna tecknas tillförs bolaget 6 mkr. Utnyttjas alla erbjudna teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare 3,75 mkr i höst. Tidplan Sista dag för handel i Modul 1-aktien inklusive företrädesrätt/uniträtt är den 17 februari 2003. Avstämningsdag för erhållande av uniträtt är den 20 februari 2003. Handel med uniträtter sker den 25 februari till den 13 mars 2003. Sista dag för teckning genom betalning är den 18 mars 2003. För ytterligare information, kontakta: Torsten Möller, Styrelseordförande 08-568 411 40 070-311 01 40 torsten.moller@modul1.se Lars Lindtorp, VD 08-568 411 20 070-311 01 20 lars.lindtorp@modul1.se Modul 1 Data AB Modul 1 är ett IT-konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00670/wkr0002.pdf

Dokument & länkar