Följ din fordonsflotta med Modul-Connect PRO

Report this content

Modul-Connect är en plattform för alla elektriska och digitala tillbehör i kommersiella fordon, vilka föraren kan styra med sin Modul-Connect-app. Modul-Connect PRO erbjuder samma möjligheter, men låter även flottchefen och supportfunktioner att följa bilflottan via Modul-Connects kundportal. ”Den smarta telefonen revolutionerade hur människor kommunicerar. Nu ger vi samma möjlighet inom fleet management” säger Thomas Johansson, vice vd för Modul-System.

Modul-Connect-plattformen lanserades 2019. Tack vare en kraftfull kontrollbox med Bluetooth kan elektriska tillbehör styras med hjälp av en telefon eller surfplatta (iOS/Android), en trådlös fjärrkontroll eller strömbrytare med eller utan display.

Det nya Modul-Connect PRO-systemet erbjuder samma funktionalitet men inkluderar även ett SIM-kort, så att data kan skickas till molnet för visualisering i en kundportal. I portalen visas samtliga fordon med aktuell position, rutt, batteristatus och vikt. Om systemet detekterar ett värde från en sensor som ligger utanför tillåtet intervall så visas en varning på kartan.

“Detta innebär att det inte enbart är föraren som varnas för övervikt, lågt batteri eller liknande. Nu har vi även möjlighet att varna flottchefen och andra stödfunktioner”, säger Thomas Johansson.

All data sparas och via kalendern får du en överblick över historiska rutter, körmönster och varningar.

“Genom att analysera sådan data får våra kunder tillgång till värdefull information som kan användas för att förbättra deras dagliga effektivitet”, förklarar Thomas Johansson.

Under våren kommer fler funktioner att introduceras, bland annat en körjournal, PIR-sensor, temperatur- och luftfuktighetssensor samt spårsändare. Körjournalen låter dig skapa rapporter med exakta rutter, körmönster och vägtullspassager. Föraren kan kategorisera resan som ’arbete’ eller ’privat’, vilket underlättar när den månatliga körjournalen ska rapporteras.

“Rapporten kan skräddarsys för respektive kund”, säger Thomas Johansson.

Genom att montera spårsändare på verktyg och annan utrustning kan förare såväl som användare av kundportalen varnas om en produkt glöms kvar på en arbetsplats.

“Vi är övertygade om att våra kunder kommer att spara både tid och pengar genom att använda spårsändare”, avslutar Thomas Johansson.

Marie Palmqvist
Product Manager, Modul-System HH AB
+46(0)31-746 87 29, marie.palmqvist@modul-system.com

Modul-System develops, manufactures and installs racking systems for service vehicles. The company is represented in 50 countries and has over 45 years of experience in the industry. Modul-System is part of the Lifco group. Its head office is located in Mölndal just outside Gothenburg. For more information, please visit www.modul-system.com.

  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar