Modular Finance: Lanserar den digitala insynsloggboken Strictlog

Strictlog är en digital loggbok skapad för att säkerställa och effektivisera arbetsflödet kopplat till det nya MAR-regelverket. Nya krav på dokumentation kräver nya arbetssätt som utan ett digitalt arbetsstöd blir oerhört tidskrävande och potentiellt kostsamt.

Strictlog är utvecklat för att hantera denna viktiga process i linje med rådande regelverk samtidigt som användarupplevelsen är smidig och enkel. Produkten är framtagen i nära samarbete med Modular Finance befintliga kunder för att säkerställa en optimal och verklighetsförankrad process.

All data i plattformen är krypterad, både under överföring och i vila, och samtliga processer är anpassade efter Finansinspektionens krav om ett irreversibelt arbetssätt. Inloggning och lagring av data sker under högsta möjliga säkerhetskrav.

"Vi arbetar redan idag med en stor andel av börsens stora och medelstora noterade bolag. Strictlog är i mångt och mycket ett resultat av en löpande dialog med dessa kunder och blir ett spännande tillskott i vår produktportfölj" säger Petter Hedborg, VD och grundare av Modular Finance.

"Vårt utvecklingsteam har stor erfarenhet inom kryptoteknik och Modular Finance webbaserade system ska alltid stå för enkelhet och snabbhet i sin användarupplevelse. Beslutet att utveckla Strictlog kändes därför naturligt för oss, det är en kraftfull produkt med tydlig nytta" säger Måns Flodberg, Vice VD och grundare av Modular Finance.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om Strictlog!

 
Kontakt
 
Petter Hedborg 

VD & Grundare av Modular Finance 
petter.hedborg@modularfinance.se 
0709 42 41 13

Måns Flodberg 

Vice VD & Grundare av Modular Finance 
mans.flodberg@modularfinance.se 
0702 83 11 99

strictlog.com


 
Om Modular Finance

Modular Finance startades 2013 av Petter Hedborg och Måns Flodberg som tidigare legat bakom investerarplattformen Introduce som grundades parallellt med studier vid Handelshögskolan och såldes till Remium 2012. CTO på Modular Finance är Rasmus Holm som har bakgrund från Netlight och Spotify. På ägarsidan återfinns, utöver grundare och CTO, Rite Ventures som varit tidiga investerare i bland annat Unibet, Neonet och Nebula.

Modular Finance har som ambition att vara en ledande aktör i utvecklingen av nya digitala verktyg till finansmarknaden. Genom att kombinera en genuin passion för såväl börs som IT är målet att skapa oöverträffade verktyg till företag och investerare i både befintliga och helt nya nischer.


www.modularfinance.se

Taggar:

Om oss

Modular Finance startades 2013 av Petter Hedborg och Måns Flodberg som tidigare legat bakom investerarplattformen Introduce som grundades parallellt med studier vid Handelshögskolan och såldes till Remium 2012. CTO på Modular Finance är Rasmus Holm som har bakgrund från Netlight och Spotify. På ägarsidan återfinns, utöver grundare och CTO, Rite Ventures som varit tidiga investerare i bland annat Unibet, Neonet och Nebula. Modular Finance har som ambition att vara en ledande aktör i utvecklingen av nya digitala verktyg till finansmarknaden. Genom att kombinera en genuin passion för såväl börs som IT är målet att skapa oöverträffade verktyg till företag och investerare i både befintliga och helt nya nischer.

Prenumerera

Dokument & länkar