Modus Therapeutics - Claes Lindblad Utses till Chief Financial Officer

Report this content

STOCKHOLM, SVERIGE - 12 mars 2021: Modus Therapeutics Holding AB som är ett företag inriktat på innovativa behandlingar för patienter med angelägna medicinska behov, meddelar att Claes Lindblad anställts som Chief Financial Officer. Han ansluter i ett skede då Modus planerar finansieringsaktiviteter för att främja den vidare utvecklingen av sevuparin, företagets läkemedelskandidat. Sevuparin är under utveckling som en ny viktig potentiell behandling av sepsis / septisk chock och eventuellt andra allvarliga inflammatoriska komplikationer som drabbar miljontals patienter till följd av svåra medicinska tillstånd, som större trauma och kirurgi, autoimmunitet och virusinfektion.

Hos många patienter resulterar dessa allvarliga tillstånd i okontrollerad systemisk inflammation (även känd som systemiskt inflammatoriskt responssyndrom, SIRS), som sedan kan utvecklas till chock och multiorgansvikt.

Claes Lindblad tillför Modus Therapeutics mer än 20 års erfarenhet från läkemedel/medicinteknik-branschen inom ett flertal ledarroller som omfattat försäljning, marknadsföring, och finansfunktioner. Han kommer senast från positionen som CFO för OssDsign, ett svenskt medicinteknikföretag inom regenerativa benimplantat. På OssDsign ledde Claes företagets finansiella och administrativa funktioner och spelade en nyckelroll i företagets börsintroduktion på Nasdaq First North i maj 2019, som drog in 151 miljoner kronor. Han spelade också en central roll i OssDsigns framgångsrika förvärv av det skotska bolaget Sirakoss i november 2020, viket införlivade deras produkter till OssDsigns portfölj.

Före rollen på OssDsign 2016 var han sverigechef för ConvaTec, ett globalt marknadsledande medicinteknikföretag inom stomivård, sårvård, urologi, intensivvård och kirurgisk vård. Claes kom till ConvaTec 2012 från positionen som ansvarig för försäljningen från OTC- och generikaportföljen på Nycomed / Takeda, i Sverige.

Claes arbetade i ledande befattningar med ökat ansvar hos ConvaTec i Norden från 2000 till 2009. .

Modus Therapeutics’ VD John Öhd, kommenterar Claes’ utnämning, ”Det är med stor glädje som jag välkomnar Claes till Modus. Hans ansenliga erfarenhet både operativt och finansiellt kommer att vara ovärderlig för oss i utvecklingen av sevuparin till en ny betydelsefull behandling för sepsis / septisk chock och andra systeminflammatoriska tillstånd. Allvarlig inflammation är en komplikation som miljoner patienter lider av till följd av svåra medicinska tillstånd som infektion, trauma och större operationer. Det här exemplifieras väl av sepsis som är ett av de mest kostsamma tillstånden att behandla i sjukhusvård eftersom patientens tillstånd försämras snabbt med ökad risk för komplikationer och död då vitala funktioner kan börja svikta.”

Claes Lindblad, CFO för Modus Therapeutics, kommenterar, ”Jag är glad över att samarbeta med John och det seniora teamet bakom Modus med denna nya utvecklingsmöjlighet för sevuparin. Det är uppenbart att det finns ett stort medicinskt behov vid behandling av sepsis / septisk chock och andra tillstånd med svår systemisk inflammation. Med tanke på den potential sevuparin har att förändra sepsis / septisk chockbehandling är jag övertygad om att vi kommer att kunna attrahera den finansiering vi behöver för att framgångsrikt stöpa om Modus Therapeutics. ”

Sepsis är ett av mest kostsamma tillstånden att behandla inom sjukhusvården. En utredning från Storbritannien uppskattar de direkta kostnaderna för att behandla fall som härrörde direkt från sepsis i intensivvården 2017 till 0,8 miljarder pund, medan de bredare samhällskostnaderna, som inkluderar indirekta kostnader, uppgick till 10 miljarder pund (YHEC The Cost of Sepsis Care, the UK Final Report 2017). Dessutom beräknades kostnaden för amerikansk sepsis-vård under samma år till totalt 23 miljarder dollar, en siffra som har ökade från 17 miljarder dollar 2012.

Allvarlig systemisk inflammation är en komplikation till en rad svåra medicinska tillstånd inklusive infektion, trauma och större operationer. Det kännetecknas av ett okontrollerat inflammatoriskt svar som kan utvecklas till chock och multiorgansvikt. Det finns för närvarande ingen farmaceutisk produkt tillgänglig som specifikt är avsedd att användas för att behandla patienter med sepsis / septisk chock eller andra former av svår systemisk inflammation.

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinisk utvecklingsfas med en multimodal verkningsmekanism som inkluderar antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerande effekter. Det verkar genom att binda och neutralisera kroppsegna skadliga ämnen som genereras av vita blodkroppar under systemisk inflammation. På så vis kan sevuparinet bryta den molekylära händelsekedja som leder till kärlskada och plasmaläckage hos patienter med sepsis / septisk chock och andra inflammatoriska manifestationer. Denna aktivitet har visats i prekliniska djurmodeller såväl som in vitro med humana celler, där sevuparin kunnat skydda blodkärl och vitala organ.

Den kliniska erfarenheten av sevuparin är stor. Den omfattar exponering i 145 friska frivilliga och patienter med malaria och sicklecell-sjukdom till och med fas 2. Dessa säkerhetsdata bidrar till en snabbare utveckling av sevuparin i nya indikationer.

***

FÖR REDAKTÖRER

Om Modus Therapeutics AB

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis / septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus stöds av Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV), KDev Investments AB, (del av Karolinska Development AB och Rosetta Capital), Östersjöstiftelsen och Praktikerinvest AB.

Om sevuparin

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö. 

Om allvarlig systemisk inflammation

Tillstånd med allvarlig systemisk inflammation (även känt som systemiskt inflammatoriskt responssyndrom, SIRS) är fruktade komplikationer till medicinska tillstånd som infektion, trauma och större operationer. Det kännetecknas av ett okontrollerat systemiskt inflammatoriskt svar som kan utvecklas till chock och multiorgansvikt. Ett exempel på detta är septisk chock, som är en ledande dödsorsak i intensivvårdsavdelningar över hela världen, med dödlighet som oftast ligger över 30%.

Vid systemiska inflammationsreaktioner kan vaskulär hyperpermeabilitet orsakad av det inflammatoriska svaret ge upphov till betydande endotelskador, plasmaläckage och överdriven ödembildning. Lungcirkulationen är särskilt sårbar vilket leder till andningssvårigheter och med tiden följer mer avancerade skador på andra organ. Neutrofila granulocyter, som släpper ut en mängd potenta inflammatoriska ämnen med permeabilitetsökande egenskaper spelar en central roll till exempel vid nedbrytningen av barriären mellan lungblåsor och kärl vilket bidrar till lungödem vid dessa tillstånd.

Det finns för närvarande inga tillgängliga läkemedel som specifikt behandlar patienter med okontrollerad systemisk inflammation såsom sepsis. Nuvarande åtgärder i sjukhuspatienter inriktar sig på vätskebehandling, blodtryckshöjande läkemedel, syrgas, steroider och mekanisk ventilation.

För ytterligare information kontaktas:
John Öhd, CEO, Modus Therapeutics:

Tel: +46 70 766 8097

E-mail: john.ohd@modustx.com

Nathaniel Dahan eller David Dible, Citigate Dewe Rogerson

Tel: +44 20 7638 9571

E-mail: modustx@citigatedewerogerson.com

Prenumerera

Dokument & länkar