• news.cision.com/
  • Modus Therapeutics/
  • Modus Therapeutics - Symbiosis Pharmaceutical Services startar tillverkning av sevuparin för Modus framtida kliniska utveckling inom sepsis/septisk chock

Modus Therapeutics - Symbiosis Pharmaceutical Services startar tillverkning av sevuparin för Modus framtida kliniska utveckling inom sepsis/septisk chock

Report this content

STOCKHOLM, SVERIGE – 12 Oktober 2021: Modus Therapeutics Holding AB (”Modus”), ett företag som utvecklar innovativa behandlingar för patienter med stora medicinska behov, meddelar att Symbiosis Pharmaceutical Services Ltd, en specialiserad kontraktstillverkningsorganisation (CMO), har börjat tillverkningen av sevuparin som skall säkra läkemedelstillgången till Modus framtida Fas II program inom sepsis/septisk chock och andra tillstånd som uppstår till följd av systemisk inflammation. Detta samarbete följer på ett nyligt leveransavtal mellan Modus och Symbiosis gällande produktion av sevuparin och avser täcka behovet för de patientstudier som ligger bortom den närmaste Fas 1b studien som har planerad start i Q4-21/Q1-22.

John Öhd, VD för Modus Therapeutics, kommenterar samarbetet så här: ” Vi arbetar utifrån övertygelsen att det är bråttom att få fram förbättrade läkemedel inom detta eftersatta område. Därför är det av yttersta vikt att säkra läkemedelsförsörjningen till våra framtida studier som är planerade för att möta aggressiva tidsramar. Tillverkningen av detta nya parti sevuparin utgör en milstolpe genom att möta läkemedelsbehoven i fas II-programmet för patienter med sepsis/septisk chock med planerad start redan under tredje/fjärde kvartalet 2022. Vi är övertygade att Symbiosis Pharmas bevisade tidigare framgångar gör dem till en idealisk partner för oss och vi ser fram emot ett produktivt och givande samarbete.”

Sevuparin är en ny polysackarid med potential att bryta den molekylära händelsekedjan som leder till vaskulär skada och plasmaläckage hos patienter med sepsis/septisk chock och andra tillstånd där systemisk inflammation är involverad. Sevuparin kan uppnå detta genom att direkt binda och neutralisera kärlskadande komponenter som frigörs från aktiverade vita blodkroppar och är kända för för att hota den vaskulära integriteten.

Colin MacKay, grundare och VD på Symbiosis säger: ”Vårt team är mycket stolta över att stödja Modus Therapeutics i deras ansträngningar att utveckla en effektiv behandling mot sepsis och septisk chock. Tack vare många års direkt erfarenhet av att tillverka en rad läkemedel och vacciner för kliniska prövningar för den kommersiella marknaden, är vi glada över att kunna tillföra värde till den snabbt avancerande kliniska utvecklingen av sevuparin och bidra till Modus Therapeutics fortsatt framgångsrika prestationer inom läkemedelsutveckling.”

Symbiosis Pharmaceutical Services, med huvudkontor i Stirling, Skottland, är en CMO (contract manufacturing organization) som är specialiserat inom GMP-tillverkning, sterilfyllning och paketering av injektionsflaskor för kliniska studier och små partier för kommersiell användning. Symbiosis erbjuder snabb åtkomst till tillverkning och snabbt frisläppande av läkemedelsprodukter i enlighet med europeiska regler för god tillverkningssed. Symbiosis arbetar enligt högsta regulatoriska GMP standard för att kunna möta efterfrågan på småskalig och snabb läkemedelsproduktion.

***

För mer information om Modus Therapeutics vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Modus Therapeutics och Sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.

Om Symbiosis Pharmaceutical Services

Symbiosis Pharmaceutical Services (Symbiosis) är en CMO som inrättades 2011 som svar på en ökande global efterfrågan på nischade, sterila tillverkningsspecialister som tillgodoser behovet av läkemedelsförsörjning till kliniska prövningar. Företaget skapade sin specialbyggda anläggning i Stirling, Skottland, speciellt utformad för produktionskapacitet av ATMP, vaccin och biologiska and småmolekyl-produkter för att stödja bioteknik- och läkemedelsföretag över hela världen som kräver småskaliga injicerbara produkter tillverkade inom snäva tidsramar.

Tillverkningen utförs i en FDA-inspekterad och MHRA-licensierad anläggning, vilket gör att teamet på Symbiosis kan fylla produkter som kräver aseptisk fyllning och frystorkning. Överensstämmelse med regulatoriska krav, teknisk kapacitet och operativ flexibilitet utgör kärnan i det Symbiosis erbjuder tillsammans med mycket erfaren personal som kan konsten att leverera projekt för läkemedelsutveckling enligt tidsplanen.

För mer information om on Symbiosis besök http://www.symbiosis-pharma.com eller följ oss på LinkedIn.

För ytterligare information, bilder och intervjutillfällen med Symbios, vänligen kontakta Rachael Heath på ramarketing rachael@ramarketingpr.com I 07592 342866 I 0191 222 1242 I www.ramarketingpr.com.

Prenumerera