• news.cision.com/
  • Modus Therapeutics/
  • Modus Therapeutics utser Sedermera Fondkommission till finansiell rådgivare i avsikt att notera företaget på Nasdaq First North Growth Market

Modus Therapeutics utser Sedermera Fondkommission till finansiell rådgivare i avsikt att notera företaget på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Planerad notering för att finansiera den kliniska utvecklingen av sevuparin inom sepsis/septisk chock

Inga läkemedel är för närvarande tillgängliga som specifikt är avsedda att behandla patienter med sepsis/septisk shock

STOCKHOLM, SVERIGE - 15 mars 2021: Modus Therapeutics Holding AB som är ett företag inriktat på innovativa behandlingar för patienter med angelägna medicinska behov, meddelar att det har utsett Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare i förberedelserna med avsikt att notera företaget på Nasdaq First North Growth Market. Uppdraget till Sedermera Fondkommission följer tätt inpå utnämningen av Claes Lindblad på Modus Therapeutics som ny finansdirektör.

Modus Therapeutics meddelade nyligen om planerna att bedriva klinisk utveckling med sin patenterade läkemedelskandidat sevuparin, som en ny viktig potentiell behandling av sepsis / septisk chock. Dessutom kan sevuparin ha en potential att behandla andra liknande allvarliga inflammatoriska komplikationer som drabbar miljontals patienter till följd av svåra medicinska tillstånd, som större trauma och kirurgi, autoimmunitet och virusinfektion.

Modus har för avsikt att finansiera detta utvecklingsprogram, med hög potential inom sepsis /septisk chock, genom att notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market senare under 2021. För att stödja detta viktiga ändamål har företaget tecknat ett avtal med Sedermera Fondkommission om att fungera som finansiell rådgivare i kapitaliserings- och noteringsprocessen.

Sedermera Fondkommission är en aktiv rådgivare inom segmentet mikro- och småföretag som hittills varit finansiell rådgivare i cirka 100 noteringar och därtill genomfört cirka 300 kapitaliseringar av olika typ.

Claes Lindblad, CFO för Modus Therapeutics, kommenterar dagens tillkännagivande, “Vi ser fram emot att samarbeta med Sedermera Fondkommission och att med gemensamma ansträngningar få de bästa förutsättningarna för en lyckad börsintroduktion. Vi anser att deras team har expertisen och engagemanget som krävs för att understödja vår notering och kapitalisering. Det finns alltjämt ett uttalat medicinskt behov att fylla i behandlingen av sepsis / septisk chock och området har en betydande initial marknadspotential som ytterligare kan breddas till andra manifestationer av allvarlig systemisk inflammation.”

Den allvarligaste typen av sepsis, septisk chock, är en ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar världen över, med en dödlighet som vanligtvis överstiger 30%. Det finns för närvarande inget tillgängligt läkemedel som är specifikt avsett att användas för att behandla patienter med sepsis. Sepsis anses vara ett av de mest kostsamma tillstånden att behandla inom sjukhusvården. År 2019 beräknades USA: s vårdkostnader för patienter med sepsis uppgå till 23 miljarder dollar.

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinisk utvecklingsfas med en multimodal verkningsmekanism som inkluderar antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerande effekter. Det verkar genom att binda och neutralisera kroppsegna skadliga ämnen som genereras av vita blodkroppar under systemisk inflammation. På så vis kan sevuparinet bryta den molekylära händelsekedja som leder till kärlskada och plasmaläckage hos patienter med sepsis / septisk chock och andra inflammatoriska manifestationer. Denna aktivitet har visats i prekliniska djurmodeller såväl som in vitro med humana celler, där sevuparin har skyddat blodkärlen och vitala organ.

***

FÖR REDAKTÖRER

Om Modus Therapeutics AB

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis / septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus stöds av Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV), KDev Investments AB, (del av Karolinska Development AB och Rosetta Capital), Östersjöstiftelsen och Praktikerinvest AB.

Om sevuparin

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.   

Om allvarlig systemisk inflammation

Tillstånd med allvarlig systemisk inflammation (även känt som systemiskt inflammatoriskt responssyndrom, SIRS) är fruktade komplikationer till medicinska tillstånd som infektion, trauma och större operationer. Det kännetecknas av ett okontrollerat systemiskt inflammatoriskt svar som kan utvecklas till chock och multiorgansvikt. Ett exempel på detta är septisk chock, som är en ledande dödsorsak i intensivvårdsavdelningar över hela världen, med dödlighet som oftast ligger över 30%.

Vid systemiska inflammationsreaktioner kan vaskulär hyperpermeabilitet orsakad av det inflammatoriska svaret ge upphov till betydande endotelskador, plasmaläckage och överdriven ödembildning. Lungcirkulationen är särskilt sårbar vilket leder till andningssvårigheter och med tiden följer mer avancerade skador på andra organ. Neutrofila granulocyter, som släpper ut en mängd potenta inflammatoriska ämnen med permeabilitetsökande egenskaper spelar en central roll till exempel vid nedbrytningen av barriären mellan lungblåsor och kärl vilket bidrar till lungödem vid dessa tillstånd.

Det finns för närvarande inga tillgängliga läkemedel som specifikt behandlar patienter med okontrollerad systemisk inflammation såsom sepsis. Nuvarande åtgärder i sjukhuspatienter inriktar sig på vätskebehandling, blodtryckshöjande läkemedel, syrgas, steroider och mekanisk ventilation.

För ytterligare information kontaktas:
John Öhd, CEO, Modus Therapeutics:

Tel: +46 70 766 8097

E-mail: john.ohd@modustx.com

Nathaniel Dahan eller David Dible, Citigate Dewe Rogerson

Tel: +44 20 7638 9571

E-mail: modustx@citigatedewerogerson.com

Prenumerera

Dokument & länkar