- Vandringsleden ska bli fin igen

Det lovar skogsbolaget Moelven Skog AB som med skogsmaskiner orsakade körskador på vandringsleden till naturreservatet Rennstadsnipan. Nu återställas skadorna med grävmaskin för att utfartsvägen och vandringsleden ska vara fin igen.

Björn Johansson, VD, beklagar det som hände, och säger att Moelven Skog absolut inte har för vana att förstöra utfartsvägar och leder.

- Jag är mycket ledsen för detta, och det är en sak som vi tar mycket alvarligt eftersom vi i vår drift har fokus på att vara rädda om miljön. Det här är vi inte stolta över. Vi lägger oss helt platt och beklagar att vi har felbedömt vädret. Det milda vädret kom plötsligt till oss i februari, säger Johansson.

Skadorna är repareade
Johansson har i dag varit och inspekterat området, och nu verkar det som att grävmaskinerna reparerar skadorna.
- Leden kommer att bli fin igen när vi har fått sommaren på oss. Men den kommer naturligtvis inte bli precis som förr. Vi ser att vi kunde ha gjort saker lite annorlunda, säger Johansson.

Avverkningsrätt
Moelven Skog hade köpt en avverkningsrätt där utfartsvägen är en grävd traktorväg som på senare tid även fungerar som en vandringsled till naturreservatet Rennstadsnipan.

Enligt Johansson krävdes det att utfartsvägen var frusen för att få till en lyckad avverkning.

- Därför påbörjades avverkningen i februari när prognosen såg ut att hålla sig på minussidan och därmed skulle det förbli vinter. Vädret vände snabbt och det blev flera plusgrader, vilket resulterade i snabb tjällossning och spårbildning längs leden, säger Johansson.

Avbröt transporten
Skogsbolaget bestämde då att avbryta uttransporten i väntan på att vädret skulle vände. Men vändningen kom aldrig.

- Vi körde ut resten av virket när det torkat upp igen, säger Johannson.

Orsakade körskador
Johansson förklarar att konsekvenserna tyvärr blev att maskinerna orsakade körskador på utfartsvägen och vandringsleden.

- Tillfälligt har vi lagt ut spångar för att besökare till reservatet ska ta sig fram på ett lättare sätt längs leden. De som är drabbade idag är främst de som besöker reservatet som har svårt att ta sig fram längs delar av leden till reservatet, säger Johansson.

Förbättrar rutiner
Johansson säger att Moelven Skog kommer framgent att upprätta en förstärkt och förbättrad rutin vid avverkningar där vandringsleder eller kulturstigar berörs som utfartsvägar eller korsar avverkningen.

- Men jag vill precisera att vi inte gjort något olagligt. Skogsägaren ville avverka området. Vi sköter det åt skogsägaren, och köpte därför - som vi brukar - en avverkningsrätt för att driva avverkningen. Vi hade fått godkänt från alla involverade parter, också myndigheterna, till att genomföra avverkningen i området på denna tidpunkt. Det också helt i linje med vad vi brukar göra. Dessvärre kom väderomslaget för snabbt, säger Johansson.

Planerat för att återställa
Moelven Skogs VD, Björn Johansson, menar att de hela tiden planerat för att återställa leden från körskadorna, men att han förstår besökare som reagerar.

– Det ser ju dramatiskt ut om man gått där år ut och år in. Det tar tid att återställa. Från skogsbolagets sida har vi dragit flera lärdomar av vårens avverkning vid Rennstadsnipan. Vi skulle börjat avverkningen tidigare. Vi började när det var full vinter, men i februari kom väderomslaget, och då avbröt vi arbetet och lät virket ligga kvar. Men vi kan inte vänta hur länge som helst, säger Björn Johansson. 

För ytterligare information: 
Björn Johansson, VD, tfn 010-122 65 08

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på drygt 9,5 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi lägger oss helt platt och beklagar att vi har felbedömt vädret. Det milda vädret kom plötsligt till oss i februari
VD Björn Johansson