Bra resultat för Moelven

Under 2017 tjänade Moelven 420 miljoner NOK. Det är en förbättring av rörelseresultatet med 125 miljoner NOK jämfört med föregående år.

Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, är mycket nöjd med fjolåret och säger att resultatförbättringen beror på en kombination av en effektivare verksamhet och goda internationella marknadsförutsättningar.

Ökad omsättning
Rörelseintäkterna ökade med 4,5 procent till 10 768 miljoner NOK sammataget under året(10 310 NOK under 2016), medan den under sista kvartalet ökade med 12 procent till 2 709 miljoner NOK (2 416).

– Omsättningen under fjärde kvartalet var betydligt högre än under samma period föregående år. De främsta orsakerna är höjda priser på industrivirke, tillfredsställande aktivitet inom byggvaruhandeln i Skandinavien samt högre aktivitetsnivåer inom produktområdena byggmoduler och limträ. Rörelseresultatet för kvartalet blev hela 125 miljoner NOK (24) och rörelsemarginalen förbättrades till 4,6 procent (1), säger Kristiansen. 

Har levererat
Kristiansen säger att koncernen har levererat i enlighet med de strategiska måltal som koncernen har satt upp.

– Nettoräntebärande skulder uppgick till 761 miljoner NOK (1 027) vid årsskiftet. Vi har ett eget kapital på 41,5 procent och en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 14,2 procent. Det är en tydlig förbättring med 9,9 procent under 2016. Det ackumulerade rörelseresultatet före avskrivningar är 716 miljoner NOK (602). Mina kolleger inom Moelven har all anledning till att vara nöjda med insatsen, säger Kristiansen. 

God utgångspunkt
Koncernchefen säger att Moelvens sammansättning, med divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar och enheter som är verksamma på olika marknader, ger ett bra utgångsläge för ytterligare förbättringar.

– Dessutom kommer det pågående programmet för driftsförbättringar och omstrukturering av koncernen att fortsätta i oförminskad omfattning. Programmet har bidragit och kommer att fortsätta bidra till ökad lönsamhet i koncernens underliggande verksamhet. Vi har en solid och långsiktig likviditetstillgång som är tillräcklig för att kunna utveckla koncernen enligt strategiplanen, säger Kristiansen. 

Här finns rapporten på nätet

För mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 911 182 50
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Taggar:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar