Hans Rindal avgår som koncernchef för Moelven

Styrelsen för Moelven Industrier ASA har i dag enats med Hans Rindal om att han frånträder ställningen som koncernchef. Rindal har varit anställd på Moelven Industrier ASA sedan 1995 och varit koncernchef sedan 2006.

Moelven Industrier ASA har gått igenom en krävande period sedan finanskrisen och har kämpat med svaga och delvis negativa resultat. Resultaten hittills för 2014 visar en god förbättring, som får ordentlig hjälp av effekterna av interna förbättringsåtgärder och en bättre marknad.

Styrelseordförande för Moelven Industrier ASA, Asbjørn Reinkind, tackar Rindal för insatsen under 19 år på Moelven.

– Det har under de senaste åren startats flera viktiga projekt för att säkra Moelven en konkurrenskraftig och robust plattform och på så sätt skapa tillväxt och utveckla värdet för aktieägarna. Styrelsen jobbar med att driva vidare de åtgärder och projekt som har startats, säger Asbjørn Reinkind.

Styrelsen har i dag utsett Morten Kristiansen (55) till ny tillförordnad koncernchef.

Kristiansen är utbildad byggnadsingenjör och civilekonom från Handelshøyskolen BI och har varit anställd på Moelven under perioden från 1981–1994 och igen sedan 2000. Han kommer närmast från tjänsten som direktör för Moelven Industrier med ansvar för område Skog.

Styrelsen kommer att avvakta en tid innan processen för rekrytering av en ny koncernchef inleds.

För ytterligare information:

Styrelseordförande Asbjørn Reinkind, tfn +47 901 94 048

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media