Kan bygga skyskrapor i trä högre än 150 meter

– Med en bredare byggnad blir det möjligt att bygga ett trähus som är drygt 100 meter högt. 150 meter borde också vara möjligt. Kanske också ännu högre.

Det anser Rune Abrahamsen, chef för Moelven Limtre AS. Han är en av personerna bakom ”Mjøstårnet”, som när det står färdigt i mars 2019 blir världens högsta trähus. Många i den internationella byggbranschen beskriver bygget som ingenjörskonst i världsklass. 

 > > Se film nr 2 om ingenjörskonst i världsklass 

 > > Se film nr 1 om mannen bakom Mjøstårnet 

Får stöd
Han får stöd av Sverre Tiltnes, ansvarig för Bygg21, som arbetar på uppdrag från regeringen.

– Projektet är ett viktigt bidrag till att göra den internationella byggindustrin mer miljövänlig. När man demonstrerar och dokumenterar att man kan bygga ett högre trähus än man tidigare trodde var möjligt är det utan tvekan ingenjörskonst i världsklass, säger Tiltnes.
 

 > > Läs mer om att bygga ett världsrekord

Ledande miljö
Dessutom säger han att branschen under flera årtionden har sett att Moelven har en världsledande produktionsmiljö för trämaterial.

– Jag tror inte Mjøstårnet kunde ha förverkligats utan Moelvens erfarenheter från OS-arenorna, flygplatsen i Gardermoen och företagets många banbrytande broprojekt.
 

Tiltnes leder Bygg21, som är regeringens verktyg för att främja en effektiv och hållbar byggindustri i Norge. Bygg21 är ett samarbete mellan staten och hela den norska byggnads- och fastighetsbranschen. Tidigare har Tiltnes övervakat införandet av det internationella klassificeringssystemet BREEAM i Norge.  

 > > Läs mer om Sverre Tiltnes
 

Avlivar myter

Tiltnes säger att Mjøstårnet hjälper till att avliva tidigare myter om att trä inte lämpar sig för höghus.

– Tyvärr har många branschaktörer tidigare haft en ogrundad rädsla för att trä har svag bärförmåga och hög brandrisk. Mjøstårnet bidrar till att öppna branschens ögon för att trä är mycket brandsäkert och har en bärförmåga som möjliggör för höga höjder. Tillsammans med Trefokus lanserade vi nyligen en digital vägledare för användning av träindustriella konstruktioner. Jag tror att det kommande världsrekordet på 81 meter bara är början på en megatrend, säger Tiltnes.
 

Många aktörer
Rune Abrahamsen säger att många aktörer vill ha världsrekordet för det högsta trähuset, och det finns därför ett behov av att närmare definiera vad ett höghus i trä är. För en tid sedan besökte han Australien där han deltog i en internationell workshop om höga hus.  

– På uppdrag från Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) har engelsmannen dr Robert Foster lagt fram ett förslag om att hus med stagade betongkärnor ska definieras som hybridhus i trä-betong.

Nytt regelverk

Han tror att det här förslaget kommer att antas under första halvåret 2018. Med det förväntade regelverket blir HoHo Tower i Wien och Brock Commons i Vancouver definierade som hybridhus i trä-betong och inte trähöghus.

– Men även om dessa hus inte definieras som trähus är de fantastiska exempel på hur man kan minska utsläppen av växthusgaser avsevärt genom att kombinera olika material, säger Abrahamsen.
 

Till redaktionen: Moelven gör sex filmer om Mjøstårnet. I film nummer två presenteras limträexperten Rune Abraham. De kommande fyra filmerna släpps med jämna mellanrum under 2018 med olika teman. Vill ni skapa eget material och reportage om Mjøstårnet erbjuder vi gärna intervjuer, kvalitetsbilder, film- och fototillfällen samt visning av huset på byggplatsen. Kontakta gärna:

Tom Erik Holmlund
Kommunikationsansvarig
Moelven Industrier ASA
Mobil + 47 91 668 668
Moelven.com/mjostarnet
 

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på drygt 11 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Tyvärr har många branschaktörer tidigare haft en ogrundad rädsla för att trä har svag bärförmåga och hög brandrisk. Mjøstårnet bidrar till att öppna branschens ögon för att trä är mycket brandsäkert och har en bärförmåga som möjliggör för höga höjder. Tillsammans med Trefokus lanserade vi nyligen en digital vägledare för användning av träindustriella konstruktioner. Jag tror att det kommande världsrekordet på 81 meter bara är början på en megatrend
Sverre Tiltnes