Moelven-chefen inte helt nöjd

Moelvens rörelseresultat för 2012 uppgick till 17 miljoner norska kronor. Resultatet ligger i nivå med föregående år och är i princip ett nollresultat. Koncernchef Hans Rindal är därför inte helt nöjd.

Nettoomsättningen slutade på 8 122 miljoner (8 060) norska kronor för året. Årets resultat efter finansiella poster och skatt blev minus 47 miljoner norska kronor (minus 86).

Svårt i Europa
Det är främst krävande marknadsförhållanden för koncernens sågverksenhet och betydande förluster relaterade till stora projekt inom Moelvens elektroverksamhet som gett upphov till det svaga resultatet för 2012. Förklaringen till det otillfredsställande resultatet för Moelvens sågverksenhet är låg byggaktivitet i stora delar av Europa. Detta har gett upphov till låga marknadspriser. Dessutom har en svag euro under andra halvåret bidragit till sämre lönsamhet för de exportinriktade sågverken.

Koncernchef Hans Rindal på Moelven Industrier ASA konstaterar att året började bättre än det slutade och att det totalt sett blev ett nära nollresultat för Moelven – ett litet, men positivt rörelseresultat och negativt efter finansiella poster och skatt. Det är särskilt moduler, inredning och limträ som gör att Byggsystem-divisionen kan uppvisa ett bra resultat trots förluster inom elektroverksamheten. Detta, tillsammans med ett positivt rörelseresultat för byggvarudivisionen Wood, ger även ett positivt rörelseresultat för koncernen totalt sett.

– Jag är i stort sett nöjd med hur vi hanterar den låga efterfrågan internationellt och den ökande konkurrensen på hemmaplan till följd av den europeiska skuldkrisen. Vi måste emellertid bli bättre på detta framöver, men anpassningar tar tid. Däremot är jag inte nöjd med sådant vi ställer till med själva. Vi har projekt inom elektro som vi inte klarat av att ro i land och enskilda nysatsningar på andra håll i koncernen som det tar för lång tid att se effekterna av, säger Rindal.

Bättre på hemmaplan
Den huvudsakliga skillnaden för Moelven under 2012 är mellan de företag som säljer mest på hemmaplan i Norge och Sverige och de som säljer mest på export. De med flest inhemska kunder gick bäst, men det finns undantag i bägge grupperna.

Rindal förklarar att delar av Moelvens verksamhet går mycket bra och lovar att koncernen kommer att prestera bättre på sikt.

– Under första kvartalet 2013 kommer vi att få ett underskott, men så ska en del av det vi arbetar med, och kan påverka själva, ge utdelning. Konjunktursvängningar är något vi bara måste finna oss i. Senast vi befann oss i en liknande situation var 2008/09 under den s.k. finanskrisen. Då tog våra anställda sitt ansvar och vidtog de åtgärder som krävdes för att vara beredda när efterfrågan ökade igen. Det ska vi göra även denna gång, säger Rindal.

Ingen skuldkris
Han tror inte heller att den europeiska skuldkrisen kommer att innebära en skuldkris för Moelven.

– Nej, även med det resultat vi hade under 2012 slutade året med samma balansomslutning och eget kapital som vid årets början. Vi har en långsiktig finansiering som visade sig stark nog under finanskrisen 2008/09 och den är väl rustad att klara de omställningar vi står inför nu också, förklarar Rindal.

Han tänker fullfölja de investeringar som inletts men kommer inte att sätta igång nya, stora projekt.

– Detta kommer att förbättra vårt kassaflöde. Dessutom kommer vi att fokusera på att få de verksamheter vi har att gå bättre. Kapaciteten på vissa områden reduceras något och vi minskar kostnaderna genom kontinuerligt förbättringsarbete. Vi ska använda svåra tider till att bli bättre, säger Rindal.

För ytterligare information

Koncernchef Hans Rindal, +47 906 96 910 
Direktör ekonomi och finans Morten Sveiverud, +47 909 80 667 
Bitr. direktör ekonomi och finans Rune F. Andersen, +47 913 43 260
Direktör kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, +47 907 13 701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, +47 916 68 668

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar