Moelven och SCA i pelletssamarbete

Moelven och SCA har tecknat ett samarbetsavtal avseende leverans av pellets från Moelvens nya fabrik som tas i drift i höst.

Avtalet innebär att SCA har säkrat ett långsiktigt, exklusivt leveransavtal för hela produktionsvolymen, 80 000 ton per år, från Moelvens pelletsfabrik i Sokna.

- Det här är ett stort avtal för nystartade Moelven Pellets och vi är stolta över att bli leverantör till en erfaren aktör som SCA. Avtalet är ett bevis på att vår energieffektiva och innovativa satsning i pelletsmarknaden kom i rätt tid, säger Lars Storslett, direktör för Moelvens pellets AS.

SCA växer inom förnybar energi och har ett ökat behov av bland annat träpellets.

- Jag ser fram emot samarbetet med Moeleven och är glad över att vi fått förtroendet att föra denna stora volym av kvalitetspellets till marknaden, säger Stefan Rönnqvist, SCAs chef bioenergi. Vi ser ett ökat behov av biobränslen i takt med att omställningen fortsätter mot ett hållbart samhälle inom alla sektorer, inte minst transporter. SCA och Moelven kan tillsammans bidra till en positiv utveckling inom förnybar energi.

Kontaktpersoner:
Moelven: Lars Storslett, direktør Moelven Pellets AS, +47 907 92 891
Stefan Rönnqvist, SCAs chef bioenergi, +46 70 630 69 69
SCA: Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 70 626 82 23

Moelven är en skandinavisk industrikoncern som producerar byggvaror och system för byggbranschen. Våra råvaror är hållbar gran och furu som vi både säljer vidare för bearbetning i andra branscher och använder i våra egna produkter. Vi producerar allt du behöver av trävaror för ditt hus, virke till industrin, limträ, byggmoduler, flexibla kontorslösningar, flis och bioenergi.

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har SCA byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Media

Media