Moelven tjänade 66 miljoner

Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet föll med 17,4 procent till NOK 66 miljoner mot NOK 80 miljoner för motsvarande period 2015.

Koncernchefen för Moelven Industrier ASA, Morten Kristiansen, säger att det försämrade rörelseresultatet för årets tredje kvartal främst beror på minskade intäkter i inrednings- och modulverksamheten.

Tuff marknad i Väst-Norge
– Det är speciellt inredningsföretaget Moelven Modus som upplever att den norska marknaden är tuff. Vi märker av det i synnerhet i västra och sydvästra Norge, som har drabbats av dramatiska nedskärningar i oljeindustrin. Det finns signaler på marknaden som tyder på att botten kanske är nådd, säger Kristiansen.

Inredningsverksamheten i Sverige går emellertid fortsatt mycket bra.  

Har ökat ackumulerat
Hittills i år har Moelven tjänat NOK 271 miljoner på driften. Det ackumulerade rörelseresultatet har därmed ökat med 23,5 procent jämfört med 2015. 

– Ackumulerat presterar vi bättre än föregående år. Det beror på en kombination av gynnsamma förhållanden på de flesta av våra marknader, samt bra driftsförhållanden i de flesta av Moelvens enheter. Vi ser nu tydligt resultaten av det långsiktiga effektiviseringsarbetet som vi genomför i våra företag, säger Kristiansen.

Effektiv drift
Han förklarar att flera enheter har ökat sin effektivitet genom ett pågående förbättringsarbete.

– Men det finns fortfarande enheter med svag resultatutveckling. Förbättringsarbetet fortsätter därför med hög intensitet för att få upp samtliga enheter på en acceptabel lönsamhetsnivå. Det kan nämnas att de två största sågverken som vi har i Sverige – Moelven Valåsen AB och Moelven Notnäs AB – tillsammans planerar att investera genom ett gemensamt projekt cirka SEK 160 miljoner i maskiner och utrustning. Planen ska vara genomförd sommaren 2019. Målet är att dessa enheter ska bli Moelvens mest effektiva och lönsamma, säger Morten Kristiansen.

Ökade intäkterna
Rörelseintäkterna för tredje kvartalet ökade med 4,2 procent till NOK 2 359 (NOK 2 263 miljoner motsvarande period i fjol). Ackumulerat har rörelseintäkterna ökat med 9,5 procent till 7 894 (7 207).

– Kvartalet präglas av tillfredsställande efterfrågan på produkter från koncernens trämekaniska verksamhet och hög aktivitetsnivå i divisionen Byggsystem, som består av limträ-, byggmodul- och inredningsföretag, säger Kristiansen.

Goda utsikter
Koncernens sammansättning, med divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar och enheter som opererar på olika marknader, ger koncernen ett bra utgångsläge för ytterligare förbättringar.

– Totalt förväntas resultatet för 2016 bli något högre än 2015. Koncernen har en långsiktig målsättning om en avkastning på det arbetande kapitalet på 13 procent. Vi har tillräcklig långsiktig likviditetstillgång för att kunna genomföra de omställningar och förbättringsprojekt som är nödvändiga för att nå detta mål, säger Kristiansen. 

För mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668 

Taggar:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Dokument & länkar