Moelven Wood övertar driften av Moelven Tom Heurlin AB

Hyvleriet Moelven Tom Heurlin i Ånimskog går in i Moelven Wood Sverige och blir en produktionsenhet under Moelven Notnäs Wood AB.

Moelven Tom Heurlin AB har en lång historia som sågverk och sedan några år tillbaka som renodlat hyvleri. 2013 investerades i en ny hyvellinje och Moelven Tom Heurlin AB har haft en exportinriktad verksamhet inom divisionen Moelven Timber. 

Allvarliga lönsamhetsproblem
- Verksamheten har under flera år, trots många ansträngningar och olika
åtgärder,  brottats med allvarliga lönsamhetsproblem som främst är relaterade till olika problem och oroligheter i de olika externa marknaderna . Under hösten 2016 konstaterades att en fortsatt drift utan en helt genomgripande förändring inte är aktuell, säger divisionschef Anders Lindh i Moelven Timber.

I december värderades att verksamheten passar väl in i den struktur som drivs av Moelven Wood i Sverige och att produktionen på ett bra sätt kan ställas om och anpassas till en i huvudsak Skandinavisk marknad.

Samordnar verksamheterna
Samordningen av verksamheterna kommer också i sådana fall att påverka Moelven Woods verksamhet Moelven Värmlands Trä AB i Säffle.

- Detta medför att hyvlingen i Moelven Värmlands Trä i Säffle avvecklas. Sammanslagningen ger oss utrymme att helt koncentrera oss på att fortsätta utveckla och genomföra investeringar i verksamhetens redan mycket framgångsrika ytbehandling, säger VD Mikael Axelsson i Moelven Wood AB.

Färre anställda
Sammanslagningen innebär dessvärre att antalet arbetstillfällen kommer reduceras både i Ånimskog och Säffle.

- Antalet berörda tjänster är preliminärt 16 i Ånimskog och 9 i Säffle. Vi har inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna och kommer att göra allt vi kan för att försöka finna nya arbetstillfällen för så många som möjligt av de berörda, säger Axelsson. 

Bra kompetens
Axelsson säger att övertagandet av verksamheten i Ånimskog innebär att Moelven Wood i Sverige kommer at få en mycket kompetent och nästan ny och dessutom inkörd produktionsanläggning.

- Vi kan på det här sättet fortsätta utveckla vår redan mycket framgångsrika satsning på interiöra paneler, säger Axelsson. 

Konkurrenskraftig lösning
Axelsson menar att de två hyvellinjerna i Ånimskog och Torsby - efter en samordning och specialisering av sortimenten - tillsammans blir en mycket konkurrenskraftig lösning med stor utvecklingspotential.

- Och i Moelven Värmlands Trä ser vi parallellt på en större investering i ny teknik och utvecklad kapacitet för ytbehandling av nya och trendiga paneler för den Skandinaviska marknaden, säger han.

Skandinaviskt fokus och export tas bort
Verksamheten i Ånimskog ställs om till Moelven Woods marknadsstrategi vilket innebär att en stor del av de volymer som sålts utanför Skandinavien tas bort.

- Planen är att vi kommer att köra på ett skift. Ledning och planering av verksamheten kommer ske från Moelven Notnäs Wood i Torsby medan vissa tjänster även samordnas med Moelven Värmland Trä i Säffle.

For ytterligare information:

Mikael Axelsson, VD Moelven Wood AB, mobil 0101225004

Anders Lindh, divisionschef  Moelven Timber,  mobil +4794833445 

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.600 anställda med en omsättning på drygt 10 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Detta medför att hyvlingen i Moelven Värmlands Trä i Säffle avvecklas. Sammanslagningen ger oss utrymme att helt koncentrera oss på att fortsätta utveckla och genomföra investeringar i verksamhetens redan mycket framgångsrika ytbehandling.
Mikael Axelsson