Populärt med trä: Moelven Wood ökar investeringstakten

Karlstad-baserade Moelven Wood AB investerar för att möta snabbt växande efterfrågan på träbaserat byggmaterial.

Marknaden för miljömässigt hållbart byggmaterial i trä är i stark tillväxt. Det är särskilt stor efterfrågan på nya, moderna och mer lättanvända lösningar och produkter, framhåller Moelven Woods VD Mikael Axelsson.

Bolaget, som är Sveriges ledande leverantör av träbaserat bygg- och inredningsmaterial, genomför nu kraftfulla investeringar för framtiden.

 > > Se video om investeringar på Vänerply

 > > Anpassas till marknadens förändringar

 > > Tre företag blir ett

- De stora investeringarna görs för att vi ska kunna fortsätta förfina tekniken och öka andelen monteringsfärdiga produkter. Marknaden är mer krävande än tidigare och vi måste utveckla våra produkter och produktionsmetoder för att vara konkurrenskraftiga, säger Axelsson.

Investerar i Otterbäcken
De största investeringarna görs på Moelven Vänerply AB i Otterbäcken.

- Vi förvärvade fabriken 2011 och Moelven Vänerply är nu Skandinaviens enda tillverkare av plywood. När vi köpte fabriken var den i ganska dåligt skick med maskiner som i stort sett var från början av 70-talet. Vi har därför investerat omkring 100 miljoner SEK i en modernisering av produktionen, säger Axelsson.

Just nu är bolaget i slutfasen på en investering som leder till ökad kapacitet och effektivitet.

- Investeringen uppgår till 35 miljoner SEK. Vi beslutade dessutom nyligen att inleda nästa större investering på ytterligare 40 miljoner SEK som skall förbättra tekniken och öka vår kapacitet att vidareförädla produkterna. Totalt uppgår investeringarna i Vänerply till ca 175 miljoner SEK, berättar han.

Plywood ökar
Efterfrågan på plywood har ökat konstant de senaste åren, dels för att byggkonjunkturen är god och dels för att intresset för miljömässigt hållbart byggmaterial i trä växer. Axelsson framhåller att kunderna värdesätter närproducerade produkter i en miljöcertifierad verksamhet från en miljömässigt hållbar råvara som binder Co2.

- Sammantaget beror framgången på att plywood tar tillbaka marknadsandelar från annat skivmaterial tack vare sina egenskaper samt, inte minst, vår utveckling av nya moderna och mer lättanvända lösningar och produkter, säger han.

Moelven Wood investerar även i sina andra anläggningar.

- Vi bygger just nu två målningsanläggningar och planerar för ytterligare en. De nu pågående investeringarna sker dels i Moelven Wood Interiör AB i Säffle där vi utökar kapaciteten och förfinar tekniken för ytbehandling av all vår invändiga panel och dels vid Moelven List AB i Lovene där vi ökar effektiviteten för ytbehandling av listverk, säger Axelsson.

Fabriksmålade produkter
I början av 2019 hoppas han dessutom att kunna fortsätta utbyggnaden av kapaciteten med en ny målningslinje för utvändig panel vid Moelven Valåsen Wood AB i Karlskoga.

- Andelen ytbehandlade, fabriksmålade produkter ökar hela tiden. För invändiga paneler är andelen 90 %, för ytterpanel är andelen nästan 60 % och för listverk är andelen omkring 75 %. Målningen blir allt mer avancerad och det vi idag åstadkommer i fabrik är inte längre möjligt att göra på plats i samband med montage. När vi tillverkar panel för interiört bruk så följer vi trenderna och skapar nya uttryck. Helt klart är att det nu går mer och mer mot det naturliga och kanske mer rustika paneler med naturliga färger där träets vackra och naturliga egenskaper både syns och kommer till sin rätt, säger han.

För ytterligare information:
VD Mikael Axelsson, mobil +46101225004

Om Moelven Wood AB

Moelven Wood AB i Sverige är en ledande leverantör av träbaserat bygg- och inredningsmaterial. Bolaget har sitt huvudkontor i Skåre utanför Karlstad och har produktionsanläggningar i Torsby, Säffle, Lidköping, Otterbäcken, Karlskoga och Hässleholm. Omsättningen uppgår till ca 1,5 miljarder SEK där huvudparten av försäljningen sker i Sverige.  Moelven Wood är ett dotterbolag till Moelven Industrier ASA. Moelven omsätter 11 miljarder SEK.

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på ca NOK 11 miljarder kronor. Koncernens 50 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. 
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Moelven Wood investerar även i sina andra anläggningar. Vi bygger just nu två målningsanläggningar och planerar för ytterligare en. De nu pågående investeringarna sker dels i Moelven Wood Interiör AB i Säffle där vi utökar kapaciteten och förfinar tekniken för ytbehandling av all vår invändiga panel och dels vid Moelven List AB i Lovene där vi ökar effektiviteten för ytbehandling av listverk.
Mikael Axelsson