Pressinbjudan: Biobränsle från svenska skogar ger minskade koldioxidutsläpp

Via Moelvens nya bioterminal i Karlskoga kommer energiföretaget Fortum Värme att frakta biobränsle från svenska skogar till sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek.  När biokraftvärmeverket är i drift, beräknas det ge minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 tusen ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad. Den förnybara el som kommer att produceras i biokraftvärmeverket bedöms samtidigt leda till att annan fossil kraftproduktion i Norden och Europa kan undvikas. Det är ett bra  exempel på skogsindustrins ökande betydelse for en renare värld.

Moelven, Fortum och Vänerbränsle bjuder härmed in media till invigningen av den nya biobränsleterminalen.

När: Måndag 25. januari kl. 10.00
Var: Karlskoga – Google maps: https://goo.gl/maps/3HU2kN5S7UJ2

Vad sker på öppningen?

-      EU parlamentarikern Fredrick Federley (C) samt representanter från Fortum och  Moelven inviger.

-      Ett tågt ankommer och Fredrick Federley med instruktör lastar flis i en järnvägsvagn med hjullastare.

-      Lunch i form av soppa, bröd och kall och varm dryck serveras.

-      Det kommer att finnas tid för  intervjuer och fotomöjligheter med representanter från Fortum, Moelven och med Fredrick Federley samt möjlighet att fotografera det specialdesignade tåget.

-      Vi rekommenderar varma kläder och skor.

Kort om terminalen och samarbetet med Fortum Värme:
Moelvens Bioterminal i Karlskoga är ett lager- och distributionscentral for biprodukter som sågspån, torrflis, stamvedsflis från Moelvens sågverk i Valåsen i Karlskoga samt flisade grenar och toppar från skogen. Årligen kommer det gå cirka 25 tågsågspån och andra biobränslen till Fortum Värme i Värtan från Karlskoga . Varje tåg har 27 vagnar med tre specialdesignade och volymoptimerade containers på varje vagn. Totalt sett kommer Moelven vara en av de största leverantörerna av biobränslen på järnväg till Fortums nya biokraftvärmeverk.

Fortum Värme har investerat cirka 4,5 miljarder kronor i det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är ett viktigt steg för att utveckla en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Det nya biokraftvärmeverket tas i drift under 2016 och kommer att ge cirka 650 000 ton minskade koldioxidutsläpp per år globalt.

 Anmälan sker till:

Kommunikasjonsansvarlig Tom Erik Holmlund
Moelven Industrier ASA
Mail: teh@moelven.com
Mobil: +47 91 668 668

Välkommen!

Med vänliga hälsningar
VD Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle AB
Head of biomass trading Kjell. E. Nilsson, Fortum AB

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Moelvens Bioterminal i Karlskoga är ett lager- och distributionscentral for biprodukter som sågspån, torrflis, stamvedsflis från Moelvens sågverk i Valåsen i Karlskoga samt flisade grenar och toppar från skogen. Årligen kommer det gå cirka 25 tågsågspån och andra biobränslen till Fortum Värme i Värtan från Karlskoga,
VD Staffan Vilhelmsson