Sågverk fusioneras

Moelven Notnäs AB och Moelven Ransbysågen AB fusioneras.

Enligt divisionschef Anders Lindh i Moelven Timber har bolagen redan en gemensamma ledning och marknadsorganisation.

- Båda bolagens styrelser har beslutat att fusionen ska genomföras per den 1 augusti 2017. Det innebär ett bolag med två produktionsenheter. Det blir en stabil och framtidsorienterad verksamhet, säger Lindh.

Fusionsprocessen följer de regelverk som gäller på arbetsmarknaden i Sverige och de fackliga parterna har inget att invända mot beslutet. Det nya bolaget får nytt namn innan sommaren.

För ytterligare information:

Divisionschef Anders Lindh, mobil +47 948 33 445

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på drygt 10 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det innebär ett bolag med två produktionsenheter. Det blir en stabil och framtidsorienterad verksamhet.
Anders Lindh