Solitt resultat i snöfyllt kvartal

Det stora intresset för att bygga i trä gav Moelven ett gediget rörelseresultat under första kvartalet, även om vintern kylde ned delar av marknaden.

Moelven Industrier ASA levererade ett rörelseresultat på 89,1 milj. NOK under det första kvartalet 2018. Omsättningen var 2 717,6 milj. NOK, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år (2 677,5 milj. NOK). 

Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA säger att koncernen har levererat ett bra resultat under första kvartalet. 

– Det ständigt ökande intresset för hållbara och klimatkunniga lösningar skapar stor efterfrågan på trä som byggmaterial. Det är positivt för oss i Moelven. Vi ser att industrivirke från Timber-divisionen går mycket bra, tack vare stor internationell efterfrågan, säger Kristiansen. 

Snön som föll i år 

Vid samma tidpunkt föregående år var rörelseresultatet något högre (101,4 milj. NOK). Minskningen på 12 milj. NOK 2018 beror i stora drag på den snöiga och kalla vintern i Skandinavien. 

– Moelven lever av förnyelsebara naturresurser, och vi ser att vinterkylan och snön har lett till en viss lägre aktivitet i byggbranschen. En del byggprojekt har förmodligen väntat på våren, förklarar Kristiansen. 

Högsäsongen för byggmaterial börjar snart och utsikterna för resten av året är goda. Detta gör att Moelven-koncernen kan sikta på ett resultat på nivå med föregående år.  

Hållbarhet och förbättringar 

Moelven har divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar. Företaget är verksamt på olika marknader och det är en bra utgångspunkt för ytterligare förbättringar.  

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra koncernens verksamhet och struktur för att uppnå bästa möjliga resultat på ett hållbart sätt. Detta arbete har pågått i flera år, och fortsätter med hög intensitet framöver, säger Kristiansen. 

Hållbarhet genomsyrar allt som Moelven Industrier ASA och koncernen gör, och koncernen ställer höga krav på sig själv. Under första kvartalet lanserade Moelven en uppgraderad hållbarhetsrapport. 

– Vi har satt upp höga mål för att bli ännu bättre på hållbarhet. Vi har stora ambitioner och i hållbarhetsrapporten kommunicerar vi vad vi gör för att nå våra mål. Det är en rapport som vi är stolta över, och den blir ett viktigt verktyg för Moelven under de kommande åren, förklarar Kristiansen. 

Läs Moelvens hållbarhetsrapport här 

För mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 911 182 50
Kommunikationschef Magne Vikøren, mobil +47 928 271 08
 

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media