Starka siffror från Moelven

Stor efterfrågan på hållbara byggmaterial gör att Moelven levererar ett av sina bästa halvårsresultat.

Moelven Industrier ASA levererade ett resultat på 308,9 miljoner NOK under det första halvåret 2018. Det är en ökning med 51,4 miljoner NOK jämfört med första halvåret i fjol. Omsättningen under 2018 uppgick till 5 773,4 miljoner NOK (5 618,9 NOK under 2017).  

Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, kan se tillbaka på ett av de bättre halvårsresultaten i Moelvens historia.  

– Den internationella efterfrågan på industriträ håller i sig och Timber-divisionen bidrar starkt till Moelven-koncernens positiva siffror. Vi har också haft en normal högsäsong för byggvaruhandeln i Norge och Sverige, även om det verkar som om byggsäsongen kom igång lite senare än normalt. För divisionen Byggsystemer, som omfattar limträ, byggmoduler och systeminredningar, har halvåret totalt sett varit något svagare än fjolåret, men det är glädjande att se att siffrorna för andra kvartalet är bättre än de var 2017, förklarar Kristiansen. 

Bra virkeslager 

Skogsbruket har drabbats hårt av bränder och produktionsstopp till följd av den extrema torkan i somras, särskilt i Sverige.  

– Det har varit en utmanande sommar för branschen, men Moelven har bra virkeslager som kommer att försörja våra sågverk enligt plan under hösten, säger Kristiansen. 

Hållbar utveckling 

Hållbarhet är ett stort fokusområde för Moelven och företaget arbetar med att börja använda nya lösningar i verksamheten. Vid Moelven Våler investeras 58 miljoner kronor i en ny virkessortering. Sorteringen använder röntgenteknik och är den första i sitt slag i Norge. Lösningen säkerställer att varje timmerstock används för det den passar bäst för, vilket ger mindre svinn och effektivare drift. 

– Den här investeringen och vår satsning på Big Data-projektet ”Det digitala sågbruket”, som vi presenterar under den här veckan på Trä och Teknik-mässan i Göteborg, är exempel som banar väg för en mer digital och hållbar träindustri, säger Kristiansen. 

Förbättringspotential 

Moelven har divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar. Företaget är verksamt på olika marknader och det är en bra utgångspunkt för ytterligare förbättringar.  

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra koncernens verksamhet och struktur för att uppnå bästa möjliga resultat på ett hållbart sätt. Detta arbete har pågått i flera år, och fortsätter med hög intensitet framöver, säger Kristiansen. 

Läs kvartalsrapporten för Q2 2018 här

För mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 911 182 50
Kommunikationsdirektör Magne Vikøren, mobil +47 928 271 08  

Taggar:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media