Vänerply mot ljusa tider

De investeringar som genomförts vid Moelven Vänerply AB ger resultat. 

Efter en period med inkörning av de nya maskinerna och intrimning av den bantade organisationen, är produktionen nu stabil.

– Vi har arbetat hårt och nu har vi lagt inkörningsutmaningar bakom oss, men det finns naturligtvis alltid en del finjusteringar kvar att göra. Det tog lite längre tid än vi räknat med att nå full kapacitet med de nya maskinerna, säger VD Ari Heikkinen.

– Vi hade budgeterat för en produktion på 84 000 m3 under 2014, och vi klarade 82 500 m3. För 2015 har vi budgeterat för 86 500 m3 och det kommer vi att klara, säger han, och berättar att marknadsutsikternaser ljusa ut. I synnerhet är det den svenska marknaden som är stark i dagsläget.

Investeringen i Vänerply uppgick i en första fas till 70 mkr.

– Under 2015 kommer vi att göra några mindre investeringar i storleksordningen  5- 6 mkr, säger Ari Heikkinen.

Företaget har 127 anställda.

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media