Världens högsta trähus klarar en brand

Mjøstårnet blir världens högsta trähus. Men vad händer om det brinner? Se den nya filmen om brandsäkerheten i Mjøstårnet här.

– Brandskyddslösningarna som har använts i Mjøstårnet gör att träbyggnaden är långt säkrare än motsvarande byggnad med en traditionell konstruktion av stål och betong. Mjøstårnet är en av de säkraste byggnaderna längs Mjøsa och klarar även en omfattande brand, säger Even Andersen. Han är brandrådgivare på Sweco i Norge AS, företaget som ansvarar för brandsäkerheten i byggnaden.

Mjøstårnet får en höjd av 81 meter fördelat på 18 våningar. När det står klart 2019 kommer det att vara världens högsta trähus. Trä är ett brännbart material, och fram till 1997 var det förbjudet att bygga trähus högre än tre våningar i Norge. Det beror på den gamla ”Murtvangloven”, en lag som tillkom efter stadsbranden i Ålesund 1904 och som krävde att byggnader i centrumnära områden skulle uppföras med murade fasader.

– Mycket har hänt sedan Ålesund brann, och på Moelven har vi lång erfarenhet av att bygga höga och brandsäkra trähus. Nyckeln ligger i själva konstruktionen och användningen av limträbalkar, säger direktör Rune Abrahamsen på Moelven Limtre.

Limträkonstruktionerna brinner inte själva

Många vet säkert vad som händer om man lägger in en mycket tung vedklamp i den öppna spisen. Den kommer inte att brinna upp om man inte fyller på med mindre vedklampar allteftersom. Den stora kubben kommer snabbt att täckas av ett lager kol, men branden dör med tiden ut av sig själv.

Världsrekordet som reser sig vid Mjøsa är byggd för att klara ett fullständigt brandförlopp. Med det menas en brand som får utvecklas fritt utan aktivt släckningsarbete.

– Limträkonstruktionerna behåller sin bärförmåga vid ett fullständigt brandförlopp. Våra brandtester visar att limträ får ett skyddande lager av kol som gör att branden inte klarar att försörja sig själv och därför dör ut. Även efter en långvarig brandexponering kommer en limträkonstruktion med så solida dimensioner som används i Mjøstårnet att ha en tillräckligt stor bärande kärna av färskt trä. Konstruktionerna är också placerade med så stort inbördes avstånd att en brand inte klarar att hålla liv i sig själv när det endast är konstruktionerna som brinner. Därför kollapsar inte tornet ens efter en fullt utvecklad brand i inredningen, säger brandrådgivare Andersen.

Extra brandskyddande åtgärder

Förutom att Mjøstårnet är byggt för att klara ett fullständigt brandförlopp, har man byggt in ett anta ytterligare brandskyddande lösningar som man normalt inte har i en vanlig byggnad av stål och betong (se separat faktaruta). Till exempel är fasaden skyddad mot brandspridning, byggnaden har ett extra kraftfullt sprinklersystem och varje enskilt rum på varje våning är utformad som en egen brandcell. Detta har man gjort för att lågorna inte så lätt ska kunna sprida sig vidare till intilliggande rum.

Se filmen om brandsäkerheten i världens högsta trähus här

Faktaruta:

6 anledningar varför Mjøstårnet är brandsäkert 

  1. Limträkonstruktionerna: Limträkonstruktionerna har så solida dimensioner att de behåller sin bärförmåga genom ett fullständigt brandförlopp. Limträkonstruktionerna är placerade så att de inte påverkar varandra vid en brand.
  2. Sprinklersystem: Ett toppmodernt sprinklersystem täcker byggnaden såväl invändigt som utvändigt. Det skiljer sig från ett traditionellt sprinklersystem genom att det är dimensionerat för att kunna avge större vattenmängder, det har en oberoende extra vattenkälla och mer omfattande övervakning.
  3. Underlättar för brandkåren: Eget kontrollrum med grafisk översikt som möjliggör ett snabbt och effektivt släckningsarbete. Brandlarmet har direktkoppling till brandkåren och vattenförsörjningen för brandkåren har fördubblats.
  4. Brandremsor: Den svagaste punkten i en träkonstruktion vid en brand är stålet som används i själva knutpunkten i konstruktionen. Limträkonstruktionen har därför brandremsor för att skydda stålplåtarna och dymlingarna i knutpunkterna och fogarna. Brandremsorna består av ett ämne som utvidgar sig 20 gånger vid 150 grader Celsius. Remsorna skyddar stålet mot temperaturstegring, tätar öppningar och förhindrar brandspridning.
  5. Brandceller Varje våning, lägenhet och varje hotellrum är utformat som en separat brandcell som begränsar spridningen av branden.
  6. Skydd mot brandspridning i fasaden: De yttre väggelementen är impregnerade med ett brandhämmande material och hålrum i fasaden bryts på varje våning.

Kontaktperson: Rune Abrahamsen, direktör Moelven Limtre, +4792652912

Läs mer om Mjøstårnet, och lasta ned högupplösta bilder här

Här är den senaste filmen om Mjøstårnet i olika versioner:

Film m/logo: https://youtu.be/VK3MKFkp34s
Film u/logo: https://youtu.be/6Z_BBmWomMU

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Magne Vikøren
Kommunikasjonsdirektør
Moelven Industrier ASA

+47 92827108
magne.vikoren@moelven.com

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på drygt 10 NOK miljarder kronor. Koncernens 46 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera