Vida köper Nössemark

I dag signerades ett avtal som innebär att Vida-koncernen köper Moelvens sågverk i Nössemark.

Vida-koncernen köper efter en tids förhandlingar fastigheten inklusive produktionsutrustning och lösöre på Moelven Nössemark Trä AB.

Passar bra
De nya ägarna representerade av koncernchef Santhe Dahl i Vida AB säger att detta är en anläggning där koncernen kommer att tillverka produkter som passar bra in i Vidas nuvarande sortiment.

- Här kommer att tillverkas produkter uteslutande ur klentimmer. Planen är att modifiera nuvarande anläggning och investera i nuvarande maskinpark. I steg 2 kommer vi att investera i vidareförädling. Den totala investeringen uppgår till ca 250 miljoner kronor och kommer att pågå under ca. 1,5 år. Vi räknar med att succesivt starta produktionen under tredje kvartalet 2016 och förväntar oss vara i full drift under andra halvåret 2017.  Vid full drift kommer anläggningen sysselsätta ca. 55 medarbetare, säger Dahl.

Nöjda anställda
Förtroendevald och facklig representant i bolagets styrelse, Karl-Erik Andersson, säger att han känner glädje över nyheten.

- Det är väldigt positivt för oss anställda på Moelven Nössemark Trä AB att driften fortsätter här på sågverket. Vi har stora förväntningar på det nya konceptet. Vi som är anställda är inställda på att göra vårt bästa för att skapa lönsamhet tillsammans med de nya ägarna, säger Andersson.

Misslyckats nå lönsamhet
Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven industrier ASA upprepar budskapet om att det är ett beklagligt faktum, men en korrekt värdering, att styrelsen för Moelven Nössemark Trä AB tidigare i år tog beslutet om att lägga ned verksamheten i Dals-Eds kommun i Sverige på grund av att lönsamhet inte uppnåtts på många år.

- Samtidigt är vi nu väldigt glada för och positiva till att vi har kommit fram till en lösning där andra ägare är villiga att se på verksamheten i Nössemark med andra ögon, säger Kristiansen.

Har varit tungt
Kristiansen säger att det har varit svåra tider för de anställda på Moelven Nössemark Trä AB.

- Situationen har varit mycket beklaglig för alla, men allra värst har det varit för de anställda vid sågverket som riskerade att förlora jobbet. Det är svårt att föreställa sig hur tufft det måste ha varit. Det har jag varit uppriktigt ledsen för. Vi är också införstådda med att denna process dragit ut på tiden. Men vi har hela tiden arbetat hårt för och haft fokus på att få till ett avtal med en seriös industriell aktör som är villig att driva och utveckla anläggningen vidare i Nössemark. Det har vi klarat nu, säger Kristiansen.

Ger beröm
Kristiansen säger att de anställda vid Moelven Nössemark Trä AB har ställt upp fullt ut trots den svåra situationen de varit i.

- Det är respektfullt, och jag vill ge alla anställda vid sågverket en eloge för det, säger Kristiansen.

Vida-koncernen övertar sågverket i Nössemark den 30 december 2015.

För ytterligare information:

Koncernchef Vida AB, Santhe Dahl, mobil 070-551 30 55

Koncernchef Moelven Industrier ASA, Morten Kristiansen, mobil +47 91118250

Divisjonschef Moelven Timber, Ole Helge Aalstad, mobil +4790014343

www.moelve.se

www.vida.se

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi räknar med att succesivt starta produktionen under tredje kvartalet 2016 och förväntar oss vara i full drift under andra halvåret 2017. Vid full drift kommer anläggningen sysselsätta ca. 55 medarbetare.
Santhe Dahl