Dan Törnsten utses till ny VD i Mofast

Report this content

Dan Törnsten, styrelseledamot i Mofast sedan två år tillbaka har idag valts in som ny VD i Mofast.

-Dan känner bolaget väl och har mer än 20 års erfarenhet i fastighetsbranschen, senast som VD på Colliers International. Förutom att han kan allt från fastigheter till juridik så är han en skicklig portföljförvaltare. Med Dan vid rodret är jag trygg med att vi kan fortsätta vår spännande tillväxtresa, kommenterar Jonas Blomquist, styrelsens ordförande.

I ett inslag i TV den 30 september i år har VD Mathias Bjerkelius och Eric Fischbein, en av bolagets styrelseledamöters agerande ifrågasatts för tid innan de var aktiva i Mofast. Med anledning av det inträffade har styrelsen beslutat att tillsätta en oberoende utredning av advokat Hans Strandberg på Nordia Law. Fram till dess att denna rapport är färdigställd kommer Mathias på egen begäran ta ett steg tillbaka och avregistreras som VD för Mofast och dess dotterbolag. Ledamoten som är tillsatt av stämman kommer tillsvidare att sitta kvar.

-Det känns bra att vi får en oberoende granskning av de olika påståenden som nu framförts i media, kommenterar Jonas Blomquist.

För ytterligare information kontakta;

Styrelsens ordförande – Jonas Blomquist – jonas.blomquist@maqs.se

Tfn VD – Dan Törnsten – dan.tornsten@colliers.com

Denna information är sådan som Mofast är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-13 19:10 CET.

Om Mofast

Mofast Holding AB (publ) är ett fastighetsbolag som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar ca 84 000 kvadratmeter, fördelat på 75 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 2 mdkr. Hyresgästerna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och dess huvudkontor ligger i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar