Norsk sjukhusorder till Mogul

Norsk sjukhusorder till Mogul Mogul.com i Norge har tecknat ett tre-årigt ramavtal med RIT2000, ett av Norges största sjukhusprojekt. Mogul är en av de fyra leverantörer som ska leverera webblösningar vid utbyggnaden av Regionsjukhuset i Trondheim. Mogul Technology i Norge ser stora expansionsmöjligheter inom sjukhussektorn. Inom ramen för RIT2000-projektet ingår utveckling av en rad nya IT-lösningar, till exempel en nätportal för patienter, intranät och e-learning för anställda samt e-handel för leverantörer. - Vi ser en stor efterfrågan på nya former av internet inom hälsosektorn. Genom detta ramavtal får vi möjlighet att arbeta med flera spännande projekt de närmaste åren, säger Jon Øyvind Eriksen chef för Mogul Technology i Norge. Mogul har tidigare arbetat med RIT2000-projektet och har bland annat utvecklat nätportalen www.rit2000.no. Det ramavtal som nu tecknats gäller i tre år med option på en förlängning upp till 6 år. För ytterligare information vänligen kontakta Jon Øyvind Eriksen, chef Mogul Technology AS, telefon +47 24 11 44 02, mobil +47 97 71 47 11, eller e-post: jon.eriksen@mogul.com Om Mogul Mogul.com Group AB (publ.) hjälper företag att identifiera, utveckla och implementera nya affärsmöjligheter baserat på internetrelaterad teknologi, design och kommunikation, där varje enskild lösning ska tillföra värde åt kunderna. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro-Beckers, Den norske Bank, Dun & Bradstreet, Ericsson, Gjensidige NOR, Sense Communications, Skandia, Alecta (f d SPP), Eniro och Xerox. Koncernen, med dotterbolagen Mogul Sweden AB, Mogul Norway AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB och Mogul Finland Oy har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Under år 2000 omsatte koncernen 275,5 Mkr. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00730/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar