Ekonomisk rapportering från Mogul under 2003

Report this content

Ekonomisk rapportering från Mogul under 2003 Mogul kommer att lämna ekonomiska rapporter under 2003 enligt följande: Bokslutskommuniké för 2002: 20 februari Ordinarie bolagsstämma: 20 mars Delårsrapport kvartal 1: 25 april Delårsrapport kvartal 2: 21 augusti Delårsrapport kvartal 3: 23 oktober De aktieägare som önskar få bokslutskommuniké och/eller årsredovisning hemskickade ombedes anmäla detta via e-post till lena.ottesen@mogul.com, eller till Lena Ottesen på telefon 08-506 66 221. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Wallin, vd Mogul AB, telefon: 08-506 66 220, mobil: 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2001 var 262 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar