Sista dag för handel i Mogul

Sista dag för handel i Mogul Idag, 14 oktober, är sista dag för handel i Mogul-aktien sedan Stockholmsbörsen beviljat Moguls ansökan om avnotering. Mogul kommer därför inte att lämna någon delårsrapport för kvartal 3. Istället hänvisas till Moguls moderbolag Aderas delårsrapport som avges den 28 oktober. För ytterligare information vänligen kontakta: Sven-Åke Bergkvist, styrelseordförande i Mogul, telefon: 0709-777 456. Björn Wallin, vd Mogul AB, telefon: 08-506 66 220, mobil: 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland kunderna återfinns företag som, Alecta, D&B, Eniro, Skandia, SkandiaBanken och finska regeringen. De dotterföretag som ingår i koncernen är Mogul Technology Center AB, Linewise AB, Mogul Finland Oy och Mogul Technology Ltd med kontor i Sverige, England och Finland. Koncernens nettoomsättning år 2002 var 172,5 Mkr. Mogul är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Mogul AB hjälper innovativa företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem.

Dokument & länkar