Johan Torgeby och Kristina Willgård väljs in i Mölnlyckes styrelse

Report this content

Under en extrastämma den 16 mars 2021, valdes Johan Torgeby och Kristina Willgård som nya medlemmar i Mölnlyckes styrelse.

Mölnlyckes styrelsemedlemmar valdes in i enlighet med valberedningens förslag. Gunnar Brock omvaldes som styrelseordförande och Johan Malmquist, Zlatko Rihter (VD), Sharon James, Karl-Henrik Sundström, Christian Cederholm och David Perez omvaldes som styrelsemedlemmar. Mölnlycke tillkännager idag också Johan Torgeby och Kristina Willgård som nya medlemmar av företagets styrelse.

Johan Torgeby är VD och koncernchef för SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), en roll som han haft sedan 2017. Med en karriär som sträcker sig över 20 år, har Torgeby en omfattande erfarenhet från banksektorn.

Kristina Willgård är VD och koncernchef för AddLife AB, ett svensknoterat medicinteknikbolag som specialiserat sig på att äga och förvärva marknadsledande nischade bolag inom Life Sciences. Willgård har betydande erfarenhet från styrelseuppdrag från bland annat Addnode Group AB och Nordic Waterproofing Holding A/S.

Styrelsemedlemmarna John Hepburn och Clare Hollingsworth har inför extrastämman informerat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Hepburn har suttit i Mölnlyckes styrelse sedan 2007 och Hollingsworth sedan 2012.

’Johan Torgeby och Kristina Willgård bidrar med värdefull erfarenhet från flera relevanta sektorer. De utgör båda ett utomordentligt tillskott till styrelsen och deras erfarenhet från ledande positioner i nordiska bolag kommer att bidra till att utveckla Mölnlyckes verksamhet i en viktig period i bolagets utveckling. Jag vill även tacka John Hepburn och Clare Hollingsworth för deras betydande bidrag till styrelsearbetet under årens lopp’, säger Mölnlyckes styrelseordförande Gunnar Brock.

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Johansson
Global Director Corporate Communications
+46 317 223 423
jenny.johansson@molnlycke.com

Om Mölnlycke
Mölnlycke är ett världsledande medicintekniskt som utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för innovativ sårvårdsbehandling från förebyggande till akut- och postoperativ behandling med såväl klinisk som hälsoekonomisk dokumenterad effekt. Mölnlycke tillverkar även engångsprodukter och kundanpassade kirurgiska set som förbättrar säkerhet och effektivitet i operationsrummet.

Mölnlycke grundades 1849 och har cirka 7 800 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige och vi finns idag i mer än 100 länder över hela världen. Sedan 2007 är företaget en del av Investor AB som är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag och som grundades av familjen Wallenberg 1916. För mer information, besök www.molnlycke.com.