2E Group fördubblar resultatet och höjer utdelningen till 2,20 sek

1 januari – 31 december 2014

 • · Nettoomsättning: 821,0 msek (800,9 msek)
 • · Rörelseresultat (EBIT): 53,5 msek (12,0 msek)
 • · Justerat EBIT*: 25,7 msek (12,0 msek)
 • · Rörelsemarginal: 6,5% (1,5%)
 • · Justerad rörelsemarginal*: 3,1% (1,5%)
 • · Resultat per aktie: 3,15 sek (0,48 sek)
 • · Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 2,20 sek/aktie (2,00 sek/aktie)

Väsentliga händelser under 2014                                                                             

 • 2E Group sålde fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn och signerade 20-årigt hyresavtal.
 • Försäljning av Cirkusbygningen genererade en koncernmässig reavinst på 27,8 msek.
 • Sommarens föreställning på Vallarna lockade fler än 60 000 gäster – en ökning med 10%
  jämfört med föregående år.
 • 2Entertain förlängde samarbetet med Color Line genom att signera ett treårsavtal för underhållningen på det norska kryssningsrederiets två fartyg mellan Oslo och Kiel.
 • 2Entertain förlängde avtalet med Fritidsresor till den 30 april 2016.
 • Produktionerna inom musikal och show gick starkt under året.
 • Dinnershow-verksamhetens viktiga fjärde kvartal visade en god resultatökning.
 • Hansen levererade en kraftig resultatförbättring efter ökat antal genomförda projekt.
 • Inom affärsområde Live Entertainment genomfördes under året en organisationsförändring som bedöms ge en besparing på 10 msek per år i indirekta kostnader, med ful l effekt 2016.

VD-kommentar

Samtliga verksamheter avslutar året med ett starkt fjärde kvartal och det är glädjande att se att vi därmed fördubblar årets rörelseresultat jämfört med föregående år. Härtill ska läggas en betydande reavinst från fastighetsförsäljningen under det andra kvartalet, vilket ger ytterligare en fin förstärkning av såväl resultat- och balansräkning som kassaflöde.

För affärsområde Möten återspeglas Hansens högre aktivitetsnivå under året väl i resultatet. Det gångna året har inneburit betydligt fler genomförda projekt än föregående år och flera namnkunniga kunder har tillkommit. Jag kan också konstatera att orderläget för 2015 ser positivt ut.

Inom Live Entertainment, det affärsområde vi tidigare kallade Levande underhållning, har både 2Entertain och Wallmans stått för starka prestationer under vårt viktiga fjärde kvartal. För 2Entertain är starka produktioner i kombination med väl genomarbetad marknadskommunikation den avgörande förklaringsfaktorn. Härtill finns en god bas i de skräddarsydda beställningsuppdragen, som fortsätter att leverera med gott resultat

För Wallmans är bilden för helåret mer splittrad, även om samtliga enheter avslutade året starkt. Framförallt har Hamburger Börs, Wallmans Köpenhamn och Wallmans Stockholm gått starkt under året medan Wallmans Oslo haft en svagare utveckling. Inom dinnershow-verksamheten har vi under det gångna året arbetat med fokus på konceptutveckling och digitala plattformar samtidigt som vi har breddat valet av kanaler för bearbetning av målgruppen. Vi fortsätter på den inslagna vägen med tydlig tyngdpunkt på koncept- och affärsutveckling av våra dinnershow-koncept samtidigt som vi fortsätter vässa vår marknadskommunikation och våra försäljningsverktyg.

Showtic har under året fortsatt varit i en uppbyggnadsfas med fokus på teknisk utveckling och förfining av säljprocessen. Ytterligare biljettvolym har tillkommit genom flera nya arenor och dessutom har viktiga funktioner, som exempelvis ett utökat antal betalningsalternativ, implementerats. Showtic går nu vidare mot nästa fas med stor möjlighet till offensiv tillväxt i kombination med ökad lönsamhet.

Vid årsskiftet trädde den nya organisationen inom affärsområde Live Entertainment i kraft, vilket ger oss en mer sammanhållen och effektiv organisation samtidigt som de indirekta kostnaderna på årsbasis bedöms minska med drygt 10 msek. Omstruktureringskostnaderna uppgick under fjärde kvartalet till 0,5 msek och för helåret 2014 till 6,0 msek. Effekterna av omstruktureringen kommer vi gradvis att kunna se under 2015 med full effekt under 2016.

Allt sammantaget – ett fint årsresultat med en stärkt balansräkning och genomförda utvecklings- och omstruktureringsarbeten vilket skapat en vassare organisation – gör att vi nu har en betydligt starkare plattform att utgå ifrån. Det ger naturligt både kraft och förutsättningar att fortsätta den goda resultatutvecklingen samtidigt som vi koncentrerar uppmärksamheten ytterligare mot affärsutveckling och expansion.

Sist men inte minst kan jag konstatera att vi inför det nya året har ett flertal spännande kundprojekt och många starka produktioner att erbjuda våra gäster och vi ser fram emot ett nytt upplevelserikt år!

Hélène Gustavii

Koncernchef/CEO

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är Dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av tio egna arenor.
Genom SHOWTIC.se bedriver 2E Group e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner. Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget Hansen möten med hela världen som arbetsfält.
Inom 2E Group finns flera starka varumärken såsom 2Entertain, Wallmans, Golden Hits, Ladies Night, Hamburger Börs m fl. 2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar