DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2019

Report this content

Ett kvartal med förväntat lägre aktivitetsnivå och med positiva signaler framåt. Framgent ligger stort fokus på att återställa lönsamheten. 

 TREDJE KVARTALET OCH JANUARI - SEPTEMBER 2019
    2019   2019   2018   2019   2019   2018
(MSEK)   jul-sep
IFRS 16
  jul-sep
IAS 17
  jul-sep
IAS 17
  jan-sep
IFRS 16
  jan-sep
IAS 17
  jan-sep
IAS 17
Nettoomsättning   146   146   170   531   531   710  
Pro rata-omsättning   135   135   149   481   481   619
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)   -10   -23   -25   -27   -66   -34
Rörelseresultat (EBIT)   -27   -29   -31   -78   -83   -49
Rörelsemarginal   -19%   -20%   -18%   -15%   -16%   -7%
Rörelsemarginal pro rata   -20%   -21%   -21%   -16%   -17%   -8%
Resultat per aktie   -1,10   -1,05   -2,07   -3,95   -3,78   -3,34
                                       

VD HAR ORDET

I oktober 2019 tillträdde jag rollen som tillförordnad VD/Koncernchef. Efter att ha varit Group CFO i koncernen i mer än fyra år känner jag bolagen väl och kommer, tillsammans med ledningsgrupperna i de olika verksamheterna, att arbeta fokuserat för att Moment Group återigen ska bli en lönsam koncern. 

För Moment Groups säsongspräglade verksamhet innebär tredje kvartalet i stora delar av koncernen en lägre aktivitetsnivå, så även i år. Nettoomsättningen uppgick till 146 msek (170 msek), en minskning med 24 msek mot föregående år vilket framför allt är hänförbart till produktionsportföljen inom affärsområde Live Entertainment. Rörelseresultatet i kvartalet är dock starkare än förgående år och rensat för kostnader i samband med VD-bytet uppgår det till   -24 msek, i enlighet med nuvarande regelverk. Med hänsyn tagen till ovan nämnd kostnad och justerat för IFRS 16-påverkan blev resultatet -26 msek (-31 msek), vilket är 5 msek bättre än föregående år. Fördelat per affärsområde visar Live Entertainment en förbättring om 10 msek medan Immersive Venues står för en försämring om 4 msek. Affärsområde Event presterar i nivå med samma kvartal föregående år.  

Kvartalet började starkt med sommarens föreställning på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg, en uppsättning som lockade över 53 000 gäster. Vi kan också sammanfatta september som en bra premiärmånad, både inom 2Entertain och på våra dinnershowarenor, med varma mottaganden både från publik och recensenter, vilket bådar gott för kommande kvartal. Totalt uppgick de förbetalda biljettintäkterna per utgången av september till 147 msek (87 msek), vilket är 60 msek högre än föregående år. Förbättringen är framför allt hänförbar till 2Entertains biljettbaserade verksamhet, men också till våra dinnershowarenor. Detta är en bra indikator på försäljningsläget även om det också påverkas av storleken på produktionsportföljen.  

Kungsportshuset fortsätter att belasta resultatet även i det tredje kvartalet, dock mindre än tidigare, och huset förbereds nu för gästspelet av Wallmans under november och december. Samtidigt sker en omställning till ett mer innehållsbaserat hus med utgångspunkt i Kungsportshuset Eventarena som kommer att fyllas med olika typer av event, produktioner och företagsarrangemang.  

Efter några år med stort fokus på tillväxt och förvärv kommer återställandet av lönsamheten att vara det mest prioriterade på kort sikt. Genomlysning pågår av både intäkts- och kostnadssidan inom samtliga verksamheter för att identifiera bättre affärsmodeller och effektivare vägar framåt. Parallellt med detta drivs moderbolagsorganisationen framåt med en starkt minskad kostnadsmassa anpassad för den fas koncernen nu befinner sig i. På samma tema består koncernledningen av rent operativa krafter vid sidan av kommunikations-/IR-chef och koncernchef, med en tydlig inriktning på affärsfokus och affärsstöd.  

Vi är nu inne i vårt starkaste kvartal på året och inom våra olika verksamheter ser vi fram emot att få välkomna och ta hand om alla de gäster som det innebär! 

Göteborg 25 oktober 2019


Josefin Dalum
tf VD/Koncernchef
josefin.dalum@momentgroup.com 
+46 703 94 80 92

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter drygt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har närmare 600 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar