Förändrat antal aktier och röster i Moment Group AB

Report this content

Antalet aktier och röster i Moment Group AB har ökat till följd av genomförande av den företrädesemission av 248 412 949 aktier och den riktade nyemissionen av 151 207 882 aktier som beslutades av extra bolagsstämma i bolaget den 29 januari 2021 och för vilka utfallet offentliggjordes den 16 mars 2021.

 Genom ovan nämnda emissioner ökade antalet aktier och röster i bolaget med 399 620 831 stycken varpå aktiekapitalet i bolaget ökade med 49 952 603,875 kronor.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande, idag den 30 april 2021, uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 432 022 520 stycken och det registrerade aktiekapitalet till 54 002 815 kronor.

Moment Group innehar vid tidpunkten för detta offentliggörande inte några egna aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef & interim Group CFO, Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Detta är sådan information som Moment Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021, kl.08:00 CEST.


Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. 

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Taggar: