Kommuniké från extra bolagsstämma 10 februari 2017

Den 10 februari hölls en extra bolagsstämma i 2E Group AB (publ). Den extra bolagsstämman hölls på hotell Scandic Opalen i Göteborg och där beslutades i sammandrag om följande:

 • namnändring av bolaget till Moment Group AB
 • ändring av § 1 i bolagsordningen till:
  § 1 Firma
  Aktiebolagets firma är Moment Group AB (publ).
 • ändring av § 2 i bolagsordningen till:
  § 2 Säte
  Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.
 • ändring av § 3 i bolagsordningen till:
  § 3 Verksamhet
  Föremålet för bolagets verksamhet är att agera moderbolag i en koncern och att därmed direkt eller genom dotterbolag driva verksamheter inom upplevelseindustrin. Att ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom central finansförvaltning, budget- och företagsanalyser, stabsfunktioner, samt intern och extern informationsgivning. Att ge lån och ställa säkerheter för koncernens medelsbehov (dock avses ej sådan verksamhet som omnämnes i lagen om bankrörelse och lagen om kreditaktiebolag). Att i övrigt driva med ovanstående aktiviteter förenlig verksamhet. 

För ytterligare information kontakta:

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef 2E Group AB
Telefon: 0705-80 06 57 alternativt mail:
pelle.mattisson@2egroup.se  

Besök även: www.2egroup.se

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. 2E Group är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser. Verksamheterna inom 2E Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues drivs fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar