Martin du Hane har utsetts till ny tf VD och Koncernchef för Moment Group

Report this content

Styrelsen har utsett Martin du Hane till ny tf VD/Koncernchef för Moment Group. Han är sedan februari 2020 tf Group CFO i bolaget och kommer att inneha båda befattningarna tills en permanent VD/Koncernchef är på plats. Martin du Hane tar över som tf VD/Koncernchef idag den 22 mars och tidigare tf VD/Koncernchef Otto Drakenberg kommer att vara kvar i bolaget fram till den 31 maj för att bistå i specifika frågor. Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen för att finna en permanent VD/Koncernchef med målsättningen att ha en person på plats under hösten.

Martin du Hane är 44 år och han är sedan mer än ett år tillbaka tf Group CFO i bolaget och han var en av nyckelspelarna i arbetet med den överenskommelse som kom på plats i november föregående år och som var avgörande för bolagets överlevnad. Martin har varit verksam i Moment Group sedan 2019 och är en del av koncernledningen. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har bland annat sju års erfarenhet från EY och han har arbetat som ansvarig för Group Finance och Treasury-avdelningen på Elof Hansson Holding AB. Martin har också drivit eget konsultbolag med tolv medarbetare inom ekonomi och finans, en verksamhet som 2016 såldes till KPMG.

- Martin du Hane har en gedigen kunskap om Moment Group och de olika verksamheterna och med sin breda bakgrund inom ekonomi i kombination med sin både drivande och smidiga personlighet är jag övertygad om att han är helt rätt för att leda koncernen i den fas vi nu är i. Martins uppdrag är att fortsatt driva på för att tillsammans med övriga i ledningen bygga de bästa planerna för återöppning av verksamheterna, så snart restriktionerna släpper, med målsättningen att återställa lönsamheten och på sikt jobba för tillväxt, säger Leif West, styrelseordförande i Moment Group.

Otto Drakenberg tillträdde förra våren som interims-vd med ett tudelat uppdrag - dels att ta bolaget igenom de finansiella utmaningar koncern stod inför, dels att vara drivande i att initiera rätt strategier för att skapa uthållig lönsamhet.

- När nu omfinansieringslösningen är på plats, emissionerna fulltecknade och strategier framtagna är hans uppdrag slutfört. Jag vill rikta ett stort tack till Otto för mycket väl utfört värv och vi önskar honom varmt lycka till med nästa projekt han väljer att ta sig an, fortsätter Leif West, styrelseordförande i Moment Group.

Otto Drakenberg lämnar över ansvaret idag men finns kvar i bolaget till den sista maj för överlämning och för arbete med specifika projekt.

Martin du Hane tar över som tf VD/Koncernchef idag den 22 mars och styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen för att finna en permanent VD/Koncernchef med målsättningen att ha en person på plats under hösten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif West, styrelseordförande, Moment Group AB
leif.west@gelba.se, 0704-12 96 45

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef och tf Group CFO, Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021 klockan 10.50 CET.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Taggar: