Moment Group offentliggör utfall av riktad nyemission av aktier

Moment Group offentliggör att Verna Fastigheter AB, enligt tidigare offentliggjord teckningsförbindelse, tecknat och tilldelats samtliga 5 400 280 aktier som bolagsstämman beslutade att emittera till Verna Fastigheter AB på årsstämman den 26 maj 2020 vilket innebär att emissionen är fulltecknad.

Den 5 juni 2020 beslutade styrelsen i Moment Group om tilldelning av 5 400 280 tecknade aktier vilket motsvarar en emissionslikvid om 8 100 420 kronor.

Teckningskursen om 1,50 kronor fastställdes med utgångspunkt i aktiens viktade genomsnittskurs under perioden den 23 mars 2020 - 3 april 2020, som kommunicerades genom pressmeddelande den 11 april 2020.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier och röster i bolaget med 5 400 280 stycken, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 700 140 kronor. Efter registrering kommer det totala antalet aktier uppgå till 32 401 689 stycken och det registrerade aktiekapitalet uppgår till 16 200 844,50 kronor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, VD/Koncernchef Moment Group
otto.drakenberg@momentgroup.com, 0708-64 55 04

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Taggar: