Moment Group utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån

Report this content

Moment Group AB meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden. Bolaget har givit Carnegie Investment Bank mandat att arrangera investerarpresentationer under nästkommande vecka. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en SEK-denominerad obligationstransaktion följa.

Moment Groups tillväxtstrategi bygger på att succesivt expandera verksamheten till nya segment inom upplevelseindustrin samtidigt som befintliga affärsområden utvecklas.

Som en del av denna strategi och i syfte att ytterligare stärka möjligheten att kunna tillvarata potentiella förvärvsmöjligheter undersöker Moment Group möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer på den nordiska marknaden.

Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i bolagets löpande verksamhet inklusive förvärv.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com, 0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars klockan 08:30 CET.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver sju arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg. Den sjunde arenan, Ballbreaker i Stockholm, är ett modernt aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar